Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 24.10.2022 klo 09:00 - 11:24

Pykälä   Otsikko  
64   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
65   Namnupprop
66   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
67   Godkännande av arbetsordningen
68   Val av protokolljusterare
69   Grunderna för gruppbidrag
70   Andra tjänsteinnehavares närvaro- och yttranderätt vid välfärdsområdesstyrelsens sammanträden
71   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko Ledamot, ordförande
Lahti Mauri Ledamot, första vice ordförande
Telimaa Sakari Ledamot, tredje vice ordförande
Ahlskog Hanna-Lea Ledamot
Alpia Arto Ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus Ledamot
Brandt Mats Ledamot
Egge Faisa Ledamot
Haapasaari Emma Ledamot
Hagström Linda Ledamot
Haimakainen Pentti Ledamot
Hankaniemi Tapani Ledamot
Herlevi Reino Ledamot
Hjelm Reetta Ledamot
Huuki Erkki Ledamot
Innanen Sari Ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Isotalus Tiina Ledamot
Kalliokoski Matti Ledamot
Kanniainen Pasi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Karhu Virpi Ledamot
Kauppi Pekka Ledamot
Kippo Hannu Ledamot
Kivelä Tomi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni Ledamot
Koskela Taina Ledamot
Känsälä Kai-Eerik Ledamot
Laitila Veikko Ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija Ledamot
Leppälä Ville Ledamot
Lukkarinen Margita Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Niemi Kauko Ledamot
Orjala Sirpa Ledamot
Pajunpää Tapio Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli Ledamot
Peltokangas Tapio Ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa Ledamot
Pärkkä Timo Ledamot
Rautiola Piia Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Saari Antti J Ledamot
Salo Mauri Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Sillanpää Pia Ledamot
Snellman Hans Ledamot
Teerikangas Emilia Ledamot
Teerikangas Kristiina Ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja Ledamot
Timonen Marlén Ledamot
Torppa Jussi Ledamot
Törmä Anja Ledamot
Urpilainen Pirjo Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Åivo Ilpo Ledamot
Kerola Erkki Ersättare
Huuki Ari Ersättare
Juusela-Pekkarinen Sirkka Ersättare
Keränen Ulpu Ersättare
Sahlgren Laura Ersättare
Seppä Eija Ersättare
Ilola Janne Ersättare
Korkiakoski-Västi Minna Välfärdsområdesdirektör
Leppälä Jouni Räddningschef
Rajaniemi Tuula Tf chefsöverläkare
Kurikkala Piia Chefsöverskötare
Oikarinen-Nybacka Tarja Socialdirektör
Kiilunen Vilma Protokollförare

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.
Alkaen 27.10.2022