Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.11.2022 klo 10:00 - 12:11

Pykälä   Otsikko  
72   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
73   Namnupprop
74   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
75   Godkännande av arbetsordningen
76   Val av protokolljusterare
77   Tillstyrkande av ansökningar om undantagstillstånd i Norra samarbetsområdet
78   Grunderna för intern kontroll och riskhantering
79   Koncerndirektivet för Mellersta Österbottens välfärdsområde
80   Grunderna för prislistor och avgifter år 2023
81   Grunderna för avskrivningar enligt plan från och med 1.1.2023 i Mellersta Österbottens välfärdsområde
82   Verksamhets- och ekonomiplan 2023 - 2025
83   Meddelande om avsked av ledamot i välfärdområdesfullmäktige
84   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner
85   Konkurrensutsättning av revisionstjänster

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko Ledamot, ordförande
Lahti Mauri Ledamot, första vice ordförande
Telimaa Sakari Ledamot, tredje vice ordförande
Ahlskog Hanna-Lea Ledamot
Alpia Arto Ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus Ledamot
Brandt Mats Ledamot
Haapasaari Emma Ledamot
Hagström Linda Ledamot
Haimakainen Pentti Ledamot
Hankaniemi Tapani Ledamot
Harju Ulla-Riitta Ledamot
Herlevi Reino Ledamot
Hjelm Reetta Ledamot
Huuki Erkki Ledamot
Innanen Sari Ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Isotalus Tiina Ledamot
Jukkola Janne Ledamot
Kalliokoski Matti Ledamot
Kanniainen Pasi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Karhu Virpi Ledamot
Kauppi Pekka Ledamot
Kippo Hannu Ledamot
Kivelä Tomi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni Ledamot
Koskela Taina Ledamot
Känsälä Kai-Eerik Ledamot
Laitila Veikko Ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija Ledamot
Leppälä Ville Ledamot
Lintilä Mika Ledamot
Lukkarinen Margita Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Niemi Kauko Ledamot
Orjala Sirpa Ledamot
Pajunpää Tapio Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli Ledamot
Peltokangas Tapio Ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa Ledamot
Pärkkä Timo Ledamot
Rautiola Piia Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Ruisaho Sakari Ledamot
Saari Antti J Ledamot
Salo Mauri Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Sillanpää Pia Ledamot
Snellman Hans Ledamot
Teerikangas Kristiina Ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja Ledamot
Timonen Marlén Ledamot
Torppa Jussi Ledamot
Törmä Anja Ledamot
Urpilainen Pirjo Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Åivo Ilpo Ledamot
Ylikarjula Jukka Ersättare
Sahlgren Laura Ersättare
Pitkänen Mari Ersättare
Juusela-Pekkarinen Sirkka Ersättare
Huuki Manolis Ersättare
Haukilahti Tiina Ersättare
Koljonen Risto Ersättare
Tuurinmaa Nora Representant för ungdomsfullmäktige
Korkiakoski-Västi Minna Välfärdsområdesdirektör
Leppälä Jouni Tf räddningsdirektör
Rajaniemi Tuula Tf chefsöverläkare
Kurikkala Piia Chefsöverskötare
Oikarinen-Nybacka Tarja Socialdirektör
Salminen Jussi Delaktighets- och klientrelationschef
Högnabba Tiina Tf ekonomidirektör
Heikkilä Eija-Liisa Personaldirektör
Kiilunen Vilma Protokollförare

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.
Alkaen 15.11.2022