Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 14.12.2022 klo 16:00 - 19:33

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
21   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
22   Val av protokolljusterare
23   Godkännande av arbetsordning
24   Till sammanträdet kallade sakkunniga och övriga
25 Västra Nylands specialuppdrag att stöda utvecklandet av de svenska social-och hälsovårdstjänsterna
26 Utredning av svenskspråkiga tjänster (NHG:s slutrapport)
27   Godkännande av avtalet om hanteringen av åtgärder relaterade till upphörandet av Kårkulla samkommuns verksamhet
28 Erfarenhetssakkunnig eller sakkunnigs taltur
29   Fortsättning av Kårkullas tjänster
30 Samarbetsavtal mellan Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområde
31 Projektplan för Soites deltagande i diskussionsplattformen Pol.is
32   Respons angående den svenskspråkiga servicen och serviceprosessen
33 Rapportering och användning av information om klienterfarenheter
34   VPS-PM och presentationer
35 Väsentliga nämnders protokoll
36 Övriga ärenden / Ärenden till kännedom

Osallistuja Tehtävä
Timonen Marlén Ordförande
Sundström Jesper Medlem, vice ordförande
Hagström Linda Medlem
Hagström Mikael Medlem
Salminen Jussi Beredare
Smeds Mikaela Protokollsförare
Simola Karin Inbjuden sakkunnig
Stenman Ulf Inbjuden sakkunnig
Oikarinen-Nybacka Tarja Inbjuden sakkunnig
Witick Tanja Inbjuden sakkunnig
Kajander Elisabeth Inbjuden sakkunnig
Joskitt Veronica Inbjuden sakkunnig
Markkula Tiina Inbjuden sakkunnig
Lönnbäck Minna Inbjuden sakkunnig