Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 03.04.2023 klo 12:00 - 13:50

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
13   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
14   Namnupprop
15   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
16   Godkännande av arbetsordningen
17   Val av protokolljusterare
18   Fullmäktigemotion; servering i samband med välfärdsområdesstyrelsens, välfärdsområdesfullmäktiges och nämndernas sammanträden samt aftonskolor på egen bekostnad / fullmäktigemotionen har väckts 14.11.2022 av Hagström Linda
19   Möjligheterna för invånarna i Mellersta Österbottens välfärdsområde att delta och påverka/utarbetande av ett program för deltagande
20   Meddelanden om att bilda fullmäktigegrupper eller om att organisera sig
21   Personalbokslut för år 2022
22   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko Ledamot, ordförande
Lahti Mauri Ledamot, första vice ordförande
Sillanpää Timo Ledamot, andra vice ordförande
Telimaa Sakari Ledamot, tredje vice ordförande
Ahlskog Hanna-Lea Ledamot
Alpia Arto Ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus Ledamot
Brandt Mats Ledamot
Egge Faisa Ledamot
Haapasaari Emma Ledamot
Hagström Linda Ledamot
Haimakainen Pentti Ledamot
Hankaniemi Tapani Ledamot
Harju Ulla-Riitta Ledamot
Herlevi Reino Ledamot
Hjelm Reetta Ledamot
Huuki Erkki Ledamot
Innanen Sari Ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Isotalus Tiina Ledamot
Jukkola Janne Ledamot
Kalliokoski Matti Ledamot
Kanniainen Pasi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Kauppi Pekka Ledamot
Kippo Hannu Ledamot
Kivelä Tomi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni Ledamot
Koskela Taina Ledamot
Laitila Veikko Ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija Ledamot
Leppälä Ville Ledamot
Lukkarinen Margita Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Marjamaa Helinä Ledamot
Niemi Kauko Ledamot
Orjala Sirpa Ledamot
Pajunpää Tapio Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli Ledamot
Peltokangas Tapio Ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa Ledamot
Pärkkä Timo Ledamot
Rautiola Piia Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Ruisaho Sakari Ledamot
Saari Antti J Ledamot
Sahlgren Laura Ledamot
Salo Mauri Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Sillanpää Pia Ledamot
Snellman Hans Ledamot
Teerikangas Kristiina Ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja Ledamot
Timonen Marlén Ledamot
Torppa Jussi Ledamot
Törmä Anja Ledamot
Urpilainen Pirjo Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Åivo Ilpo Ledamot
Kerola Erkki Ersättare
Huuki Ari Ersättare
Rahkola Riitta Ersättare
Seppä Eija Ersättare
Tuurinmaa Nora Representant för ungdomsfullmäktige
Korkiakoski-Västi Minna Välfärdsområdesdirektör
Virta Katja Chefsöverläkare
Oikarinen-Nybacka Tarja Socialdirektör
Saarela Helinä Ekonomidirektör
Härkänen Pirkko Tf personaldirektör
Salminen Jussi Delaktighets- och klientrelationschef
Haanpää Viivi Protokollförare
Leinonen Pia Ersättare
Gleviczky Heidi Resurschef

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats.
Alkaen 06.04.2023