Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse
Pöytäkirja 03.04.2023 klo 08:00 - 10:56

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
82   Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
83   Protokolljustering
84   Godkännande av arbetsordningen
85   Välfärdsområdesdirektörens lägesrapport
86   En aktuell översikt över lokaler
87   Grundande av en intern anmälningskanal i Soite i enlighet med lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser
88   Bokslut för Mellersta Österbottens välfärdsområde för år 2022
89   Fullmäktigemotion: Webblankett för invånarnas initiativ/Fullmäktigemotionen har väckts 12.12.2022 Hagström Linda
90   Lägesrapport om planeringen av nybygge av lokaler som ersätter Kitinkotis nuvarande lokaler
91   Tjänsteinnehavarbesluten
92   Övriga ärenden/för kännedom

Osallistuja Tehtävä
Innanen Sari Ledamot, ordförande
Alpia Arto Ledamot, första vice ordförande
Teerikangas Kristiina Ledamot, andra vice ordförande
Kanniainen Pasi Ledamot
Kivelä Tomi Ledamot
Lukkarinen Margita Ledamot
Pajunpää Tapio Ledamot
Rautola Piia Ledamot
Salo Mauri Ledamot
Urpilainen Pirjo Ledamot
Syrjälä Asko Ordförande i välfärdsområdesfullmäktige
Lahti Mauri Första vice ordf. i välfärdsområdesfullmäktige
Sillanpää Timo Andra vice ordf. i välfärdsområdesfullmäktige
Telimaa Sakari Tredje vice ord. i välfärdsområdesfullmäktige
Timonen Marlén Ordförande i nationalspråksnämnden
Korkiakoski-Västi Minna Välfärdsområdesdirektör, föredragande
Oikarinen-Nybacka Tarja Socialdirektör
Virta Katja Chefsöverläkare
Salminen Jussi Delaktighets- och klientrelationschef
Hottinen Marko Räddningsdirektör
Haanpää Viivi Protokollförare
Lukkarila Mia Teknisk sekreterare
Gleviczky Heidi Resurschef

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats.
Alkaen 11.04.2023