Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 29.05.2023 klo 10:00 - 11:28

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
23   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
24   Namnupprop
25   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
26   Godkännande av arbetsordningen
27   Val av protokolljusterare
28   Bokslut för år 2022 för Affärsverkssamkommunen för Norra Finlands laboratoriecentral NordLab
29   Bokslut för år 2022 för Kårkulla samkommun
30   Bokslut för samkommunen Soite för år 2022
31   Bokslut för Mellersta Österbottens välfärdsområde för år 2022
32   Tilläggsbudget
33   Fullmäktigemotion: Webblankett för invånarnas initiativ/Fullmäktigemotionen har väckts 12.12.2022 Hagström Linda
34   Fullmäktigemotion 19.12.2022; att ordna ett informationstillfälle för ledamöterna om Soites samarbete med olika aktörer i fråga om motionsrelaterad förebyggande hälsovård
35   Fullmäktigemotion 20.2.2023; Fullmäktigemotion om ibruktagande av plattform för digitala tjänster inom hälso- och sjukvården
36   Fullmäktigemotion 12.12.2022; Att bilda en sjukkassa för Soites anställda, fullmäktigegruppen för Makten tillhör folket
37   Fullmäktigemotion 21.11.2022; En rörlig inställning i social- och hälsovårdslokaler
38   Fullmäktigemotionerna 2022
39   Beviljande av avsked från ett förtroendeuppdrag och val av ny medlem till nationalspråksnämnden
40   Redogörelserna för bindningar
41   Ett avtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster
42   Välfärdsområdets välfärdsberättelse och välfärdsplan
43   Ibruktagande av social kreditgivning och tillämpningsanvisningar från 1.8.2023
44   Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag
45   Beviljande av avsked från uppgiften som fullmäktigeledamot
46   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko Ledamot, ordförande
Lahti Mauri Ledamot, första vice ordförande
Sillanpää Timo Ledamot, andra vice ordförande
Telimaa Sakari Ledamot, tredje vice ordförande
Hotakainen Niina Ersättare
Alpia Arto Ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus Ledamot
Brandt Mats Ledamot
Egge Faisa Ledamot
Haapasaari Emma Ledamot
Hagström Linda Ledamot
Haimakainen Pentti Ledamot
Hankaniemi Tapani Ledamot
Harju Ulla-Riitta Ledamot
Herlevi Reino Ledamot
Hjelm Reetta Ledamot
Huuki Erkki Ledamot
Innanen Sari Ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Isotalus Tiina Ledamot
Jukkola Janne Ledamot
Kalliokoski Matti Ledamot
Kanniainen Pasi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Karhu Virpi Ledamot
Kauppi Pekka Ledamot
Kippo Hannu Ledamot
Kivelä Tomi Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni Ledamot
Koskela Taina Ledamot
Laitila Veikko Ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija Ledamot
Leppälä Ville Ledamot
Lintilä Mika Ledamot
Lukkarinen Margita Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Marjamaa Helinä Ledamot
Nurmi-Lehto Anna Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Orjala Sirpa Ledamot
Pajunpää Tapio Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli Ledamot
Peltokangas Tapio Ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa Ledamot
Rautiola Piia Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Ruisaho Sakari Ledamot
Saari Antti J Ledamot
Salo Mauri Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Sillanpää Pia Ledamot
Snellman Hans Ledamot
Teerikangas Emilia Ledamot
Teerikangas Kristiina Ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja Ledamot
Timonen Marlén Ledamot
Torppa Jussi Ledamot
Törmä Anja Ledamot
Urpilainen Pirjo Ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Leinonen Pia Ersättare
Seppä Eija Ersättare
Keränen Ulpu Ersättare
Tuurinmaa Nora Representant för ungdomsfullmäktige
Lampela Camilla Representant för ungdomsfullmäktige
Korkiakoski-Västi Minna Välfärdsområdesdirektör
Hottinen Marko Räddningsdirektör
Virta Katja Chefsöverläkare
Kurikkala Piia Chefsöverskötare
Oikarinen-Nybacka Tarja Socialdirektör
Saarela Helinä Ekonomidirektör
Härkänen Pirkko Tf personaldirektör
Salminen Jussi Delaktighets- och kundrelationschef
Haanpää Viivi Protokollförare
Lukkarila Mia
Pitkänen Mari Ersättare

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats.
Alkaen 05.06.2023