Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 02.10.2023 klo 10:00 - 11:55

Pykälä   Otsikko  
47   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
48   Namnupprop
49   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
50   Godkännande av arbetsordningen
51   Val av protokolljusterare
52   Ett utlåtande för välfärdsområdesfullmäktige om utvärderingsberättelsen som revisionsnämnden för social- och hälsovårdssamkommunen Soite utarbetat för år 2022
53   Ett utlåtande om utvärderingsberättelsen för år 2022 som revisionsnämnden för Mellersta Österbottens välfärdsområde utarbetat
54   Personalprogram för Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
55   Meddelanden om att bilda fullmäktigegrupper eller om att organisera sig/ändring i fullmäktigegrupper
56   Meddelanden om att bilda fullmäktigegrupper eller om att organisera sig/ändring i fullmäktigegrupper
57   Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i välfärdsområdesfullmäktige
58   Motion 20.2.2023, fullmäktigemotion om att höja språktilläggen i Mellersta Österbottens välfärdsområde
59   Motion 20.2.2023: fullmäktigemotion om assistentservice inom funktionshinderservicen
60   Motion 20.2.2023; fullmäktigemotion om hållbara mattjänster i Mellersta Österbottens välfärdsområde
61   Motion 20.2.2023; fullmäktigemotion gällande inledande av ett pilotprojekt om verksamhet med familjeläkar- och skötar-läkararbetspar i lämpliga öppenvårds- och hälso- och sjukvårdsfunktioner i Mellersta Österbottens välfärdsområde
62   Principerna för finansiering, skötsel av tillgångar och placeringsverksamhet
63   Uppdateringar i investeringsplanen 2023-2026 och 2024-2027
64   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko ledamot, ordförande
Keränen Ulpu Ersättare
Lahti Mauri ledamot, första vice ordförande
Huuki Manolis Ersättare
Sillanpää Timo ledamot, andra vice ordförande
Telimaa Sakari ledamot, tredje vice ordförande
Alpia Arto ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus ledamot
Brandt Mats ledamot
Egge Faisa ledamot
Haapasaari Emma ledamot
Hagström Linda ledamot
Haimakainen Pentti ledamot
Hankaniemi Tapani ledamot
Harju Ulla-Riitta ledamot
Herlevi Reino ledamot
Hjelm Reetta ledamot
Huuki Erkki ledamot
Innanen Sari ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Kalliokoski Matti ledamot
Kanniainen Pasi ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Kauppi Pekka ledamot
Kippo Hannu ledamot
Kivelä Tomi ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni ledamot
Koskela Taina ledamot
Känsälä Kai-Eerik ledamot
Laitila Veikko ledamot
Leinonen Pia ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija ledamot
Leppälä Ville ledamot
Lukkarinen Margita ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Marjamaa Helinä ledamot
Nurmi-Lehto Anna ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Pajunpää Tapio ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli ledamot
Peltokangas Tapio ledamot
Pulkkinen Maija-Liisa ledamot
Pärkkä Timo ledamot
Ruisaho Sakari ledamot
Saari Antti J ledamot
Sahlgren Laura ledamot
Salo Mauri ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Sillanpää Pia ledamot
Teerikangas Kristiina ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja ledamot
Timonen Marlén ledamot
Torppa Jussi ledamot
Törmä Anja ledamot
Urpilainen Pirjo ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Tuurinmaa Nora representant för ungdomsfullmäktige
Korkiakoski-Västi Minna välfärdsområdesdirektör
Virta Katja chefsöverläkare
Kurikkala Piia chefsöverskötare
Oikarinen-Nybacka Tarja socialdirektör
Saarela Helinä ekonomidirektör
Salminen Jussi delaktighets- och kundrelationschef
Haanpää Viivi protokollförare
Ilola Janne Ersättare
Boberg-Santala Linda Ersättare
Juusela-Pekkarinen Sirkka Ersättare
Ali-Haapala Virpi Ersättare

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.
Alkaen 06.10.2023