Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 29.11.2023 klo 18:00 - 20:01

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
51   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
52   Val av protokolljusterare
53   Godkännande av arbetsordning
54   Till sammanträdet kallade sakkunniga och övriga
55   Slutarbete om skötares kunskaper i och attityder till svenska
56 Erfarenhetssakkunnig eller sakkunnigs taltur
57 Uppdatering av Soites språkprogram
58 Aktuell överblick: Samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena om social- och hälsovårdstjänsterna
59 Övriga ärenden / Ärenden till kännedom
60   Väsentliga nämnders protokoll

Osallistuja Tehtävä
Timonen Marlén ordförande
Hagström Linda medlem
Hagström Mikael medlem
Sulkakoski Tina medlem
Salminen Jussi beredare
Tuurinmaa Nora representant för ungdomsfullmäktige
Witick Tanja projektdirektör, digitala tjänster
Smeds Mikaela protokollsförare
Ukskoski Karin sakkunnig
Saarela Lena sakkunnig
Tornberg Kalle sakkunnig
Porkola Helena sakkunnig

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.