Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens nationalspråksnämnden
Pöytäkirja 24.01.2024 klo 16:30 - 17:53

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
2   Val av protokolljusterare
3   Godkännande av arbetsordning
4   Till sammanträdet kallade sakkunniga och övriga
5   Erfarenhetssakkunnig eller sakkunnigs taltur
6   Aktuella ärenden
7   Respons angående den svenskspråkiga servicen och serviceprocessen
8   Väsentliga nämnders protokoll
9   Övriga ärenden / Ärenden till kännedom

Osallistuja Tehtävä
Timonen Marlén ordförande
Sundström Jesper medlem, vice ordf.
Hagström Linda medlem
Kola Siv Ersättare i nationalspråksnämnden
Sulkakoski Tina medlem
Salminen Jussi beredare
Tuurinmaa Nora representant för ungdomsfullmäktige
Witick Tanja projektdirektör, digitala tjänster
Smeds Mikaela protokollsförare
Sainio Salla sakkunnig
Kellokoski-Kari Eija sakkunnig (beställarchef)

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.