Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 18.03.2024 klo 10:00 - 11:20

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
2   Namnupprop
3   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
4   Godkännande av arbetsordningen
5   Val av protokolljusterare
6   Välfärdsområdesdirektörens avgång och fortsatta åtgärder
7   Förslag om överskridning av anslagen i budgeten 2023
8   Regional elevhälsoplan
9   Avtal inom Norra Finlands samarbetsområde för räddningsverksamheten
10   Fullmäktigemotion 3.4.2023, Centerns fullmäktigegrupp: Förstavården i Mellersta Österbottens välfärdsområde
11   Fullmäktigemotion 2.10.2023; Medicinsk rehabilitering
12   Fullmäktigemotion 13.11.2023; Att hålla åldersgränsen för barnskyddets eftervård vid 25 år
13   Fullmäktigemotion 4.12.2023 SFP; Motion om samarbete gällande långtidsarbetslösa
14   För kännedom / Övriga ärenden / Motioner

Osallistuja Tehtävä
Syrjälä Asko ledamot, ordförande
Lahti Mauri ledamot, första vice ordförande
Sillanpää Timo ledamot, andra vice ordförande
Telimaa Sakari ledamot, tredje vice ordförande
Ahlskog Hanna-Lea ledamot
Alpia Arto ledamot, första vice ordf. i välfärdsområdesst.
Björkgren Magnus ledamot
Brandt Mats ledamot
Haapasaari Emma ledamot
Hagström Linda ledamot
Haimakainen Pentti ledamot
Hankaniemi Tapani ledamot
Harju Ulla-Riitta ledamot
Herlevi Reino ledamot
Hjelm Reetta ledamot
Huuki Erkki ledamot
Innanen Sari ledamot, ordf. i välfärdsområdesstyrelsen
Isotalus Tiina ledamot
Kalliokoski Matti ledamot
Kanniainen Pasi ledamot
Kauppi Pekka ledamot
Kippo Hannu ledamot
Kivelä Tomi ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Korkiala Toni ledamot
Koskela Taina ledamot
Känsälä Kai-Eerik ledamot
Leinonen Pia ledamot
Leivo-Rintakorpi Tuija ledamot
Leppälä Ville ledamot
Lintilä Mika ledamot
Marjamaa Helinä ledamot
Orjala Sirpa ledamot
Pajunpää Tapio ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Palosaari Anneli ledamot
Peltokangas Mauri ledamot
Peltokangas Tapio ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Pulkkinen Maija-Liisa ledamot
Puumala Jaana Ledamot
Pärkkä Timo ledamot
Rautiola Piia ledamot
Ruisaho Sakari ledamot
Saari Antti J ledamot
Sahlgren Laura ledamot
Salo Mauri ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Sillanpää Pia ledamot
Snellman Hans ledamot
Teerikangas Kristiina ledamot, andra vice ordf. i välfärdsområdesst.
Tiala Marja ledamot
Timonen Marlén ledamot
Torppa Jussi ledamot
Törmä Anja ledamot, ledamot i välfärdsområdesstyrelsen
Åivo Ilpo ledamot
Tuurinmaa Nora representant för ungdomsfullmäktige
Wishart Pietari Representant för ungdomsfullmäktige
Hottinen Marko räddningsdirektör
Virta Katja tf välfärdsområdesdirektör, chefsöverläkare
Kurikkala Piia chefsöverskötare
Oikarinen-Nybacka Tarja socialdirektör
Saarela Helinä ekonomidirektör
Sandström Jaana personaldirektör
Salminen Jussi delaktighets- och kundrelationschef
Haanpää Viivi protokollförare
Lukkarila Mia teknisk sekreterare
Huuki Ari Ersättare
Hotakainen Niina Ersättare
Ylikarjula Jukka Ersättare
Juusela-Pekkarinen Sirkka Ersättare
Koljonen Risto Ersättare
Granvik Amelie Ersättare

Nähtävilläolo
Protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet efter att det undertecknats och justerats.
Alkaen 20.03.2024