Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 80


§80_Liite_hva_kelpoisuusehdot 20062022

 

Virkojen perustaminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

 

KPHVAHAL 20.06.2022 § 80  

52/01.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Eija Heikkilä ja vt hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Hyvinvointialueelle on toistaiseksi perustettu vain hyvinvointialuejohtajan virka. Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu edellyttää laajempaa virkapohjaa virkavastuullisen valmistelun mahdollistamiseksi ja uuden organisaation toiminnan rakentamiseksi.

 

Aluehallitus on aiemmalla päätöksellään linjannut, että perustettaviin palvelussuhteisiin siirrytään ensisijassa ilman hakumenettelyä liikkeenluovutuksella. Uudet virat julistetaan haettavaksi vain tilanteissa, joissa organisaatio muuttuu tai virassa ei ole vakinaista hoitajaa.

 

Hyvinvointialueelle perustetaan koko henkilöstölle vakanssit, joihin siirtyvien organisaatioiden henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella 1.1.2023.

 

Virkavastuullisen valmistelutyön etenemiseksi on perustettava osa vakansseista tässä valmistelun vaiheessa. Vakansseja tullaan perustamaan asteittain valmistelun edetessä.

 

Tässä vaiheessa esitetään perustettavaksi seuraavat virat ja toimet:

 1. pelastusjohtaja
 2. johtajaylilääkäri
 3. johtajaylihoitaja
 4. sosiaalijohtaja
 5. toimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
 6. toimialuejohtaja, hoito ja hoiva
 7. toimialuejohtaja, perheiden palvelut
 8. talousjohtaja
 9. henkilöstöjohtaja
 10. hankintajohtaja
 11. hallintolakimies
 12. muutosjohtaja
 13. osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
 14. tietohallintojohtaja
 15. viestintäpäällikkö
 16. talouspäällikkö
 17. tietopalvelupäällikkö
 18. sisäinen tarkastaja
 19. tekninen johtaja

 

Perustettavien virkojen kelpoisuusehdot on esitetty liitteessä.

 

Palvelussuhteeseen ottamisesta perustettaviin virkoihin päättää kunkin viran osalta toimivaltainen viranomainen (hallintosääntö 53§). Siltä osin kuin palvelussuhteeseen ottamisesta ei ole vielä toiminta- tai johtosäännöllä määrätty, esitetään päätösvalta delegoitavaksi hyvinvointialuejohtajalle.

 

Perustettaviin hyvinvointialueen virkoihin henkilöstö siirtyy 1.1.2023 lakisääteisen liikkeenluovutuksen mukaisesti. Nimitykset perustettaviin virkoihin tehdään kuitenkin heti tämän päätöksen saatua lainvoiman. Ennen liikkeenluovutusta virkoihin nimitetyt viranhaltijat työskentelevät siirtyvän organisaation virasta käsin henkilövuokraussopimuksella (kustannustenjakosopimus) hyvinvointialueelle.

 

 

 

Päätösesitys A. Perustetaan hyvinvointialueelle seuraavat virat:
1. pelastusjohtaja
2. johtajaylilääkäri
3. johtajaylihoitaja
4. sosiaalijohtaja
5. toimialuejohtaja, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
6. toimialuejohtaja, hoito ja hoiva
7. toimialuejohtaja, perheiden palvelut
8. talousjohtaja
9. henkilöstöjohtaja
10. hankintajohtaja
11. hallintolakimies
12. muutosjohtaja
13. osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö
14. tietohallintojohtaja
15. viestintäpäällikkö
16. talouspäällikkö
17. tietopalvelupäällikkö
18. sisäinen tarkastaja
19. tekninen johtaja

B. Hyväksytään kelpoisuusehdot liitteen mukaisesti.

C. Valtuutetaan hyvinvointialuejohtaja nimeämään siirtyvistä organisaatioista henkilöt perustettaviin virkoihin siltä osin kuin päätösvalta ei ole aluehallituksella.

D.  Valtuutetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranhaltija tai toimielin käynnistämään mahdolliset rekrytoinnit.

 

Päätös Kohdat A, C ja D hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohdan B osalta jäsen Pasi Kanniainen Piia Rautiolan ja Sari Innasen kannattamana esitti, että pelastusjohtajaa koskevaa kelpoisuusehtoa muutetaan siten, että "soveltuva korkeakoulututkinto" muutetaan muotoon "soveltuva ylempi korkeakoulututkinto". Koska oli tehty esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että äänestyksessä pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kanniaisen esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 3 JAA ääntä (jäsenet Teerikangas, Salo, Urpilainen) ja 8 Ei ääntä (jäsenet Innanen, Alpia, Kanniainen, Kivelä, Lukkarinen, Nurmi-Lehto, Pulkkinen, Rautiola). Äänestystuloksen mukaisesti hallituksen päätökseksi tuli Kanniaisen esitys.