Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 75


 

Orastavat teknologiat hyvinvointialueen toimintaprosesseissa- hanke

 

KPHVAHAL 20.06.2022 § 75  

50/00.01.05.00/2022  

 

 

Valmistelija ICT hankejohtaja Tanja Witick

 

Taustaa

Soite organisaatiolle on tehty Digiohjelma, jossa pureudutaan sähköisen asioinnin ja etäasioinnin laajentamiseen ja kehittämiseen Soitessa. Erilaisin hankerahoituksin on panostettu mm. valtakunnallisten ratkaisujen kuten Omaolon ja Terveyskylän käyttöönottoon ja laajentamiseen. Luonnollinen ja tarpeellinen jatkumo tälle kehittämistyölle on seuraavaksi perehtyä orastavien, uusien teknologioiden mahdollisuuksiin hyvinvointialueorganisaatiossa.

 

Keski-Pohjanmaan Uudistuva ja osaava suomi 2021-2027 EAKR-haku 1/2022 päättyy 29.6.2022. Haussa ei ole käytössä erikseen määriteltyjä hakuteemoja, vaan rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 ja sitä täydentävien, hakuhetkellä voimassa olevien erillisstrategioiden tavoitteita, kuten Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

 

Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi/ Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Hankehaun erityistavoitekohtaisia valintaperusteita on mm.:

-          Hanke tukee uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa julkisella ja/tai yksityisellä sektorilla

-          Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista tai hyödyntämistä

-          Hanke tukee digitaalisten innovaatiokeskusten käynnistämistä ja/tai kehittämistä

-          Hanke tukee yritysten sähköistä liiketoiminnan, asiakaspalvelun tai teknologisen osaamisen kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa

-          Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin ja lisää digitaalisuuteen perustuvien alustaekosysteemien kehittymistä maakunnassa

Lisäksi Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa vuosille 2022-2025 on yhtenä painopisteenä digitaalisuuteen, robotiikkaan ja sähköisiin ratkaisuihin perustuvat terveyspalvelut ja oppimisen sekä vihreän kasvun ratkaisut.

 

Hankesuunnitelma

 

Hankkeen päätavoite on aloittaa orastavien teknologioiden mahdollistama uudistuminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluissa ja prosesseissa. Lisäksi luodaan organisaatiolle selkeä tiekartta tuleville vuosille näiden teknologioiden hyödyntämiseksi organisaation tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Hanke on suunniteltu toteutettavana ajanjaksolla 1.1.2023 - 31.12.2025.

 

Kustannukset

Hankkeen rahoitusosuus on 80 % ja hyvinvointialueen oman rahoituksen osuus 20 %.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kolmelta vuodelta 572 451 €, eli haettavan rahoituksen osuus on 457 951 € ja hyvinvointialueen omavastuuosuus 114 500 €. Kustannukset koostuvat pääasiallisesti palkkakustannuksista ja asiantuntijapalveluista.

 

Liitteenä hankesuunnitelma.

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy hankehakemuksen ja sitoutuu Orastavat teknologiat hyvinvointialueen toimintaprosesseissa -hankkeeseen edellyttäen, että haettava rahoitus myönnetään. Valmistelijoilla on lupa tehdä hakemukseen teknisiä korjauksia ja täydennyksiä ennen sen palauttamista 29.6.2022.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Merk. tied. hankejohtaja Tanja Witick esitteli asiaa kokouksessa.