Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 93


 

Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämispyyntö sote-neuvottelukuntaan

 

KPHVAHAL 15.08.2022 § 93  

37/00.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta nimeämään ehdokkaansa jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) ja sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen (484/2022) nojalla.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 23 §:n nojalla

1) ennakoida, seurata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja kustannuksia sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden väestöryhmittäistä kehitystä;

2) tehdä ehdotuksia valtakunnallisiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteiksi sekä käsitellä 22 §:n 4 momentissa tarkoitetut ministeriöiden aloitteet ja hyvinvointialueiden esitykset niiden muuttamiseksi;

3) edistää sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista;

4) käsitellä hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita sekä muita sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistarpeita;

5) käsitellä muita periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa koskevia valtion toimenpiteitä;

6) käsitellä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueiden sisäistä työnjakoa ja yhteistyötä sekä edistää yhteistyöalueiden välistä yhteistyötä.

 

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on tarkoitus asettaa 19.9.2022 alkaen.

Jotta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset täyttyisivät, neuvottelukuntaan on pyydetty ilmoittamaan jokaisen ehdokaspaikan osalta nais- ja miesehdokas sekä ilmoittamaan kumpi heistä olisi ensisijaisesti jäsen ja kumpi varajäsen.

 

Aluehallitukselle esitetään, että varsinaiseksi jäseneksi nimetään hyvinvointialuejohtaja sekä hänen henkiläkohtaiseksi varajäsenekseen johtajaylilääkäri. Johtajaylilääkärin virka tullaan täyttämään julkisen haun kautta syksyn 2022 aikana.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää nimetä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ehdokkaiksi Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtajaylilääkärin.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.