Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 106


 

Jäsenehdokkaiden nimeäminen hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan

 

KPHVAHAL 05.09.2022 § 106  

37/00.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja nimeämään

ehdokkaansa jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi

hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) ja hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen (VM/2022/120) nojalla.

 

Neuvottelukunnan tehtävänä on kyseisen asetuksen nojalla:

1) seurata ja arvioida hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon toteutunutta ja tulevaa kehitystä;

2) seurata ja arvioida valtion hyvinvointialueille osoittaman rahoituksen ja hyvinvointialueiden muun tulorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä;

3) käsitellä julkisen talouden suunnitelmaa sekä valtion talousarvioehdotusta hyvinvointialuetaloutta koskevilta osilta;

4) käsitellä lainsäädäntöä, lainsäädäntöhankkeita ja muita valtion toimenpiteitä, jotka ovat hyvinvointialueiden talouden ja itsehallinnon kannalta periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia;

5) käsitellä muita merkittäviä hyvinvointialueiden taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

 

Neuvottelukunnasta annetun asetuksen mukaan valtioneuvosto päättää neuvottelukunnan toimikaudesta. Tarkoitus on, että neuvottelukunnan toimikausi on kytköksissä aluevaltuustojen toimikauteen.

 

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuntaministeri.

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja. Alustavasti on suunniteltu rahoitus- ja hallintojaoston asettamista. Neuvottelukunnalla on pääsihteeri ja tarvittaessa muita sihteereitä, jotka valtiovarainministeriö määrää.

 

Jotta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 §:n vaatimukset täyttyisivät, neuvottelukuntaan pyydetään ilmoittamaan jokaisen ehdokaspaikan osalta nais- ja miesehdokas sekä ilmoittamaan kumpi heistä olisi

ensisijaisesti jäsen ja kumpi varajäsen.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää nimetä valtioneuvoston asettaman hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan jäseneksi talousjohtajan (tällä hetkellä virkaa hoitaa sijaisena talouspäällikkö Tiina Högnabba) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västin.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

Merk. aluehallituksen puheenjohtaja Innanen saapui kokoukseen (klo -9:53) tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Alpia toimi puheenjohtajana tämän asian kohdalla.