Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 104


 

Jäsenehdokkaiden nimeäminen pelastustoimen neuvottelukuntaan

 

KPHVAHAL 05.09.2022 § 104  

37/00.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Sisäministeriö on pyytänyt valtiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä sekä hyvinvointialueita ja Helsingin kaupunkia nimeämään ehdokkaansa jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi pelastustoimen neuvottelukuntaan. Valtioneuvosto asettaa pelastustoimen neuvottelukunnan pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) ja pelastustoimen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (483/2022) nojalla. Pelastustoimen neuvottelukunnan tehtävänä on pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 9 §:n

nojalla:

1) seurata ja arvioida pelastustoimen järjestämisen kehitystä;

2) tehdä ehdotuksia pelastustoimen valtakunnallisiksi tavoitteiksi sekä käsitellä 8 §:n 4 momentissa

tarkoitetut sisäministeriön aloitteet ja hyvinvointialueiden esitykset niiden muuttamiseksi;

3) edistää pelastustoimen tiedonhallinnan strategisten tavoitteiden toteutumista;

4) käsitellä hyvinvointialueiden pelastustoimea koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita ja

muita pelastustoimen kehittämistarpeita;

5) käsitellä muita periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia

hyvinvointialueiden pelastustoimea koskevia valtion toimenpiteitä;

6) edistää valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä.

 

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan sisäministeriön esityksestä neljäksi vuodeksi kerrallaan.

 

Ensimmäisen neuvottelukunnan toimikausi voi olla lyhyempi.

Jotta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset täyttyisivät, neuvottelukuntaan pyydetään esittämään sekä nais- että miesehdokasta tai esittämään

perustelut sille, miksi toista sukupuolta edustavaa ehdokasta ei ole esittää.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää nimetä valtioneuvoston asettamaan pelastustoimen neuvottelukuntaan jäseneksi pelastusjohtajan (virkaa hoitaa sijaisena pelastuspäällikkö Jouni Leppälä) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi pelastuspäällikkö Terho Pylkkäsen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.