Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 122


 

SONet BOTNIA toimintasääntöluonnos

 

KPHVAHAL 19.09.2022 § 122  

91/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen ja sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 32 § mukaan hyvinvointialue vastaa alueellaan tehtäväalansa koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet huomioiden. Lisäksi hyvinvointialue koordinoi ja ohjaa palvelutuotannossa tapahtuvaa integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä kehittämistyössä. Laki mahdollistaa ensi kertaa sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon kehittämistoiminnan järjestäytymisen saman organisaation, hyvinvointialueen sisälle. Tähän saakka tehtävien hoitaminen on tarvinnut erillisiä järjestelyjä mm. terveydenhuoltolain mukaisena perusterveydenhuollon yksikön sairaanhoitopiireittäin sekä sosiaalialan osaamiskeskuksien toimesta (laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 1230 / 2001).

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella pidetään positiivisena lakiin tehtyä muutosta sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan osalta. Hyvinvointialueen yhtenä keskeisenä tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan palvelujen vahva integraatio.

 

Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn toiminta on jatkunut 20 vuotta kolmen kaupungin ja maakunnan yhteisenä toimintana. Tämä yhteistyö on tuottanut vahvaa ja vaikuttavaa kehittämistoimintaa, asiantuntijuutta tukevaa tiedontuottamista, korkeakouluyhteistyötä ja viimeisimpänä myös VTR-rahoituksella tuettua yliopistotasoista tutkimustoimintaa kolmeen maakuntaan. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue haluaa jatkaa sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan vahvistamista osana sen omaa TKIO-toimintaa, mutta myös verkostomaisessa yhteistyössä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden kanssa. Hyvinvointialueet ovat ne toimijat, joiden keskinäisellä sopimuksella sovitaan hyvinvointialuerajat ylittävästä TKIO-toiminnasta, kuten sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta.

 

Sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnollinen organisoituminen hyvinvointialueiden sisälle on tärkeää. Näin varmistetaan, että sosiaalialan osaamiskeskustoiminta ja sen asiantuntijaresurssit ovat välittömästi hyvinvointialueen oleellisena TKIO-resurssina ja mukana TKIO-toiminnassa tasavertaisena toimijana. SeAMK Oy:n hallinnollisen roolin säilyttäminen tekisi SONet BOTNIAsta hyvinvointialueen ulkopuolisen toimijan Etelä-Pohjanmaalla. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA toimii hyvinvointialueen sisäisenä toimijana. Myös henkilöstö joutuisi keskenään eriarvoiseen asemaan, koska osa henkilöstöstä on jo hyvinvointialueen henkilöstöä (Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa).

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on valmis jatkamaan sopimus- ja verkostopohjaista sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa kolmen hyvinvointialueen yhteistyönä. Hallinnollinen kotipesä voisi ensisijaisesti olla Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja toissijaisesti Pohjanmaan hyvinvointialueella. Pohjanmaan hyvinvointialueen mahdollisuuksia parantaa kaksikielisten hyvinvointialueiden TKIO-toiminnan järjestäminen, jossa sekä YTA-alueen että Pohjanmaan rooli on vahva. 

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue kannattaa toimintasääntöön tehtyjä muutoksia, joilla konkreettisesti valmistaudutaan 1.1.2023 hyvinvointialueiden aloitukseen. Tämän jälkeen SeAMK:n hallinnollinen rooli ei ole enää mahdollista, kuin korkeintaan kuuden kuukauden siirtymäajan. Keski-Pohjanmaan kannalta johtoryhmän jäsenten väheneminen kolmesta kahteen on harmittavaa, mutta se on perusteltua hyvinvointialueiden asukasluvun perusteella. Lisäksi johtoryhmän kokoukseen kutsutaan asiantuntijoita, joilla voidaan varmistaa riittävä alueellinen kattavuus.

 

Oheismateriaalina on suppea ennakkovaikutusten arviointi ja toimintasääntöluonnos.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää antaa oheisen lausunnon SONet BOTNIAn toimintasäännöstä.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 Merk. osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen esitteli asiaa kokouksessa.