Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 129


 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hakemus sote- ja pelastustoimen uudistuksen välttämättömiin vuosina 2022-2023 toteutuviin ICT-valmistelukustannuksiin

 

KPHVAHAL 26.09.2022 § 129  

96/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Tanja Witick, ICT hankejohtaja

 

Taustaa

Järjestämisvastuun siirto hyvinvointialueille aiheuttaa muutoksia ICT-infrastruktuuriin, toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin.

 

Valtionvarainministeriö on 5.9.2022 julistanut haettavaksi hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle suunnatun ICT-valmistelukustannusten valtionavustushaun (VN/23341/2022). Haun perusteella myönnetään hakijoille yhteensä enintään 100 miljoonaa euroa. Avustus myönnetään harkinnanvaraisesti järjestämisvastuun siirron näkökulmasta välttämättömiin ICT-muutoskustannuksiin, ja se koskee 2022?2023 toteutuvia kustannuksia. Avustuksen tarkoituksena on ICT-muutoksen tukeminen, palvelujen jatkuvuuden varmistaminen, mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön ja siitä tuleviin vaatimuksiin esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteentoimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen osalta.  

 

VM:n valtionavustus ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-muutoshanke

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-muutoshanke on toiminut syksystä 2021 asti Sosiaali- ja terveysministeriön vuosille 2021?2025 myöntämällä valtionavustuksella, jota Valtionvarainministeriön avustushaku toiminnallisesti täydentää. Painopisteenä ovat erityisesti toiminnan kannalta välttämättömät muutostyöt sekä lainsäädännön edellyttämät muutokset. Kehittämiskohteisiin kuuluu mm. ICT-infrastruktuuri, pelastuslaitoksen ja ensihoidon järjestelmät, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmät, hallinto sekä toimialariippumattomat järjestelmät, kuten talous- ja henkilöstöhallinto. Tarkoituksena on jatkaa hankkeen toteutusta toiminnallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena kahden kirjanpidollisesti erillisen valtionavustuksen tukemana. Valtionvarainministeriön avustushaussa painottuvat välttämättömät käyttökohteet, joihin nykyinen rahoitus ei riitä.

 

Kustannukset

Valtionavustuksen myöntämiseksi ja maksamiseksi ei edellytetä hakijan omarahoitusosuutta. Haettavana oleva valtionavustus myönnetään harkinnanvaraisesti vain välttämättömiin ICT-muutoskustannuksiin. Haun perusteella myönnetään valtionavustuksia lähtökohtaisesti enintään 100 miljoonaa euroa. Tarvittaessa avustusta voidaan myös myöntää vuoden 2022 lisätalousarvioon sisältyvästä 50 miljoonan euron vielä myöntämättömästä osuudesta. Tavoitteena on, että valtionavustuspäätökset tehdään lokakuun 2022 aikana.

Valtioavustuksen maksatuspäätös tehdään, kun valtioavustuksen perusteena oleva, valtuutta koskeva, määräraha on eduskunnan päätöksellä sisällytetty valtion vuotta 2024 koskevaan talousarvioon. Maksatuspäätökset tehdään erillisiin maksatushakemuksiin perustuen alkuvuonna 2024. Valtionavustushakuun ei sisälly avustuksen ennakkomaksatusta, joten ICT-valmistelun kustannukset on katettava alueen muulla rahalla ennen niiden jälkikäteistä korvausta.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen avustushakemusta on valmisteltu yhteistyössä organisaation ICT muutoshankkeen eri asiantuntijoiden kanssa (hallinnon, tietohallinnon, tiedonhallinnan, arkistoinnin, digitalisten palveluiden, asiakas- ja potilastietojärjestelmien, ensihoidon ja pelastuksen).

 

Oheisaineistona hankehakemus ja muutoskulujen arviointilomake, jotka viimeistellään hakemuksen jättämiseen 30.9.mennessä.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1) hakea ICT -valmistelukustannuksiin valtionavustusta, ja valtuuttaa ICT hankejohtajan viimeistelemään hakemuksen;
2) valtuuttaa ICT hankejohtajan allekirjoittamaan ja lähettämään avustushakemuksen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.