Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 140 

Ryhmäavustusten perusteet

 

KPHVAHAL 10.10.2022 § 140  

104/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen

 

Hyvinvointialuelain 27 § 2 momentin mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.

 

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen on varattu lisämääräraha aluevaltuuston 16.5.2022 § 35 hyväksymässä hyvinvointialueen vuoden 2022 lisätalousarviossa. Tuen suuruus on vuonna 2022 enintään 4.000 euroa per aluevaltuutettu.

 

Aluehallitus keskusteli 26.9.2022 kokouksessaan valtuustoryhmille jaettavista ryhmäavustuksista sekä niiden perusteiden hyväksymisestä. Aluehallitus esitti, että hyvinvointialueen ryhmäpuheenjohtajat kokoontuvat keskustelemaan ryhmäavustusten periaatteista valtuustokaudelle 2022-2025. Aluehallitukselle tehdyn esityksen myötä, asia viedään aluevaltuuston päätettäväksi.

 

Valtuustoryhmien puheenjohtajisto on toimittanut valmisteleville virkamiehille oheisaineistossa olevan esityksen ryhmäavustusten periaatteista. Valmistelevat virkamiehet ovat käyneet esityksen läpi hallinnollisesta ja teknisluontoisesta näkökulmasta.

 

Vuodeksi 2023 ryhmätuen määräksi esitetään enintään 2.500 euroa per valtuutettu sekä ryhmäkohtaista pohjarajaa, joka on seuraavanlainen;

 

Ryhmän suuruus  Pohjaraha

1-5 valtuutettua  5 000 €

6-10 valtuutettu  6 000 €

11-15 valtuutettua  7 000 €

16-20 valtuutettua  8 000 €

21-24 valtuutettua  9 000 €

25-30 valtuutettua  10 000 €

 

Ryhmäavustus myönnetään talousarvion määrärahan puitteissa.

 

 

Liite A §140: Ryhmäavustusten periaatteet valtuustokaudelle 2022-2025 liitteineen (1-3)
 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä esitetyt ryhmäavustusten periaatteet valtuustokaudelle 2022-2025.

 

Päätös Aluehallitus päättää yksimielisesti lisätä Aluevaltuuston valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet -asiakirjan kohtaan Tuen käyttökohteet (s.2) seuraavasti;

Ryhmäavustusta voidaan kohdentaa seuraaviin käyttötarkoituksiin:
(.)
- Puhujien ja asiantuntijoiden palkkiot sekä heidän matka- ja majoituskustannukset järjestettäessä valtuustoryhmälle tai asukkaille suunnattuja tilaisuuksia.

Esitys hyväksyttiin edellä mainitulla lisäyksellä.

 

 Merk. osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn kohdalla.