Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 141


 

Muiden viranhaltijoiden läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa

 

KPHVAHAL 10.10.2022 § 141  

105/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen ja hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen toimielimet päättävät kokoustensa läsnä- ja puheoikeudella olevien henkilöiden eli viranhaltijoiden sekä muiden asiantuntijoiden läsnäolosta kokouksissa.

 

Hallintosäännön 152 § mukaan aluehallituksessa jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

 

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

 

Aluehallitus on 16.5.2022 § 42 päättänyt, että se kutsuu aluehallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella johtajaylilääkärin, sosiaalijohtajan, pelastusjohtajan, johtajaylihoitajan sekä osallisuus- ja asiakkuuspäällikön.

 

Hallintosäännön 18. luvussa on määräykset aluevaltuuston kokouksen kokousmenettelystä sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudella olevista henkilöistä. Hallintosäännön 114 § mukaan aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan tulee olla läsnä aluevaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Aluehallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, elleivät he ole samalla valtuutettuja.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Kuten aluehallituksessa, aluevaltuusto päättää mahdollisten muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

 

Aluevaltuustolle esitetään, että se päättää kutsua valitsemansa viranhaltijat läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksiin. Kuntayhtymä Soiten aikana valtuuston kokouksiin on päätetty kutsua puhe- ja läsnäolo-oikeudella johtajaylilääkäri, sosiaalijohtaja, johtajaylihoitajan sekä osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö. Lisäksi hyvinvointialueen toimielimissä tulee huomioida pelastustoimi, varautuminen ja turvallisuus -toimialue.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto nimeää aluevaltuuston kokouksiin hyvinvointialuejohtajan lisäksi kutsuttavat puhe- ja läsnäolo-oikeudella oikeutetut hyvinvointialueen viranhaltijat sekä mahdollistaa tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kutsumisen kokoukseen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.