Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 161


 

Johtajaylilääkärin viran aukijulistaminen

 

KPHVAHAL 05.09.2022 § 108  

86/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell on jättänyt 1.8.2022 Soiten hallitukselle irtisanoutumiskirjeen (liitteenä) johtajaylilääkärin virasta 1.1.2023 alkaen. Dabnell jää vuosilomalle 15.8.2022. Soiten hallitus on hyväksynyt irtisanoutumisen 29.8.2022.

 

Vuosiloman aikana kuntayhtymän johtajaylilääkärin sijaisuutta hoitaa terveyden ja sairaanhoidon toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi.

 

Hyvinvointialueelle on perustettu johtajaylilääkärin virka. Tässä vaiheessa on perusteltua käynnistää välittömästi johtajaylilääkärin virkahaku hyvinvointialueelle.

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan johtajaylilääkärin tehtävänä on 31 §:n (johtajien yleiset tehtävät ja vastuut) lisäksi:

 

1. toimia terveydenhuoltolain 57 § edellyttämänä terveydenhuollon toimintayksikön vastaavana lääkärinä;

2. toimia hyvinvointialueen lääketieteen profession edustajana ja johtajana;

3. toimia aluehallituksessa ja lautakunnassa asiantuntijana lääketiedettä ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa;

4. toimia hyvinvointialuejohtajan sijaisena hyvinvointialuejohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen (vuosiloma, sairauspoissaolo), ellei aluehallitus toisin määrää;

 5. vastata lääketieteellisen hoidon asianmukaisuudesta;

6. vastata potilasrekisteristä ja terveydenhuollon potilaskertomuksen sekä sosiaalihuollon asiakasrekisterin terveydenhuollon kertomuksen lainmukaisesta käytöstä ja käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista sekä potilasasiakirjojen luovuttamisen periaatteista;

7. raportoida hyvinvointialuejohtajalle sekä hallitukselle terveydenhuollon toimiluvan alaisesta toiminnasta;

8. vastata toimialueiden, palvelualueiden ja vastuualueiden välisen yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä muiden profession koordinaattoreiden kanssa;

9. koordinoida lääkäriresurssien riittävyyttä ja kohdentumista yhteistyössä toimialuejohtajien ja ylilääkäreiden kanssa;

10. osallistua yhteistoiminta-alueen ja valtakunnalliseen lääketieteen kehittämis- ja edunvalvontatyöhön;

 11. edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hyvinvointialueella;

 12. osallistua toimi- ja palvelualueiden johtoryhmiin.

 

 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on 20.6.2022 (§

 80) päättänyt johtajaylilääkäriä koskevasta kelpoisuusehdoista

 seuraavasti:

THL 559/94 mukainen pätevyys toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito.

 

Hallintosäännön 53 §:n 2 momentin mukaan aluehallitus valitsee johtajaylilääkärin virkasuhteeseen.

 

Hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään, että se käynnistää johtajaylilääkärin rekrytointiprosessin sekä nimeää valintatyöryhmän prosessia varten.

 

 LIITEA § 108 Johtajaylilääkärin irtisanoutumisilmoitus

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää

 1. käynnistää johtajaylilääkärin rekrytointiprosessin;

 2. nimetä valintatyöryhmään aluehallituksen edustajat.

 

Päätös Aluehallitus päätti

 1. käynnistää johtajaylilääkärin rekrytointiprosessin sekä

 2. nimetä valintatyöryhmään seuraavat edustajat;

aluehallituksen puheenjohtajiston (Innanen, Alpia ja Teerikangas) sekä aluevaltuuston puheenjohtajiston (Syrjälä, Lahti, Sillanpää ja Telimaa).

 

KPHVAHAL 31.10.2022 § 161  

86/00.02.18/2022  

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Valintatyöryhmä päätyi 28.10.2022 pitämässään kokouksessaan esittämään aluehallitukselle, että johtajaylilääkärin virka julistetaan uudelleen haettavaksi siten, että olemassa olevat hakemukset huomoidaan rekrytointiprosessissa. Johtajaylilääkärin virkaan oli jätetty 4 hakemusta, joista 2 vetäytyi hakuprosessista.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää julistaa uudelleen haettavaksi johtajaylilääkärin viran siten, että olemassa olevat hakemukset huomioidaan.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

Merk. vs. johtajaylilääkäri poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian kohdalla.