Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 150 

Valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen osakassopimuksen ja luovutuskirjan hyväksyminen sekä ehdotukset hallituksen jäsenistä

 

KPHVAHAL 31.10.2022 § 150  

122/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, tekninen johtaja Pekka Nevanperä

 

Maakuntien tilakeskus Oy ja sen omistuspohja 1.1.2023 lukien osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta

 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 21 §:n mukaisesti hyvinvointialueiden ja valtion omistukseen muodostetaan toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena toimiva yhteisesti omistettu osakeyhtiö. Sen tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä. Hyvinvointialue ei saa myydä, pantata eikä muutoin luovuttaa osaamiskeskuksen osakkeita muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai valtiolle.

 

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisön on käytettävä osaamiskeskuksen ylläpitämää tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä jos hyvinvointialueet niin sopivat, muita osaamiskeskuksen tuottamia palveluja.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii edellä kuvatun osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan vastikkeetta 1.1.2023 mennessä.

 

Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31 päivänä joulukuuta 2021. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista.

 

Valtiolla on kuitenkin osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilajisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.

Valtio on osoittanut laissa tarkoitetuksi osaamiskeskustehtävää hoitavaksi yhtiöksi Maakuntien tilakeskus Oy:n. Yhtiö toimii vuoden 2022 loppuun valtion Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen täysin omistamana tytäryhtiönä. Ennen osakkeiden luovuttamista luovutettava osakekanta tulee siirtymään valtion sisällä valtiovarainministeriölle. Valtio päättää osaltaan osakkeiden luovuttamisesta lopullisesti valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2022. Luovutusta koskien on haettu eduskunnan suostumusta valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä (28.20.88).

 

Valtiovarainministeriö luovuttaa osakkeet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Luovutus on vastikkeeton ja varainsiirtoverosta vapaa.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 20 §:n mukaan aluehallitus päättää osakeyhtiön perustamisesta sekä osakkeiden ostamisesta.

 

Liitteet:

 

LiiteA §150 Osakassopimus
LiiteB §150 Luovutuskirja

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä (Liite A §150) olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n (2809806-2) osakassopimuksen;
  2. hyväksyä ja sitoutua vastaanottamaan Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueelle Suomen valtiolta vastikkeetta luovutettavat osakkeet liitteenä (LiiteB §150) olevan luovutuskirjan olennaisten ehtojen mukaisesti; ja
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen mukaisen osakassopimuksen ja osakkeiden luovutussopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksymään tekniset kirjoitus- ja laskuvirheen korjaukset.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.