Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 31.10.2022/Pykälä 151


 

Hankkeiden valtionavustuksien siirto

 

KPHVAHAL 31.10.2022 § 151  

119/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu ja kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt valtionavustuksia erilaisiin hankkeisiin ja toimintaan kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymille. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) mukainen sosiaali- ja

terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille tai HUS-yhtymälle lainsäädännön muutosten myötä. Saajan tai käyttäjien muutokset edellyttävät nykyisen saajan

hakemusta, tulevan saajan / käyttäjän suostumusta (hyvinvointialue tai HUS-yhtymä) sekä STM:n tekemää muutospäätöstä.

 

Menettely koskee sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kohdennettuja avustuksia, joissa avustuksen saajana on kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja avustuksen käyttöaika jatkuu vuoden 2023 puolelle. Myös tilanteissa, joissa ns. avustuksen raportointiaika ulottuu vuodelle 2023 ja avustuksen saajana on sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, tarvitaan siirtomenettely.

 

STM:n ohjeistuksen mukaan hankehallinnoija eli avustuksen nykyinen saaja hakee muutosta valtionavustuspäätökseen. Hakemukseen liitetään hyvinvointialueen suostumus avustuksen

siirtoon. Valtionapuviranomainen tekee hakemusten perusteella päätökset avustusten siirtämisestä.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä toimii hankehallinnoijana seuraavissa hankkeissa, joita em. menettely koskee ja joiden siirtoon Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle vaaditaan hyvinvointialueen suostumus:


Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallinnoimat hankkeet:

  • Keski-Pohjanmaan työkykyhanke, KP Työkyky (VN/15097/2020)
  • Kotiin -hanke - Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut Soitessa (VN/2793/2021)
  • MEIDÄN MIELESSÄ - Mielenterveysosaamisen vahvistaminen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kunnissa (VN/17786/2020)
  • Keski-Pohjanmaan kestävä kasvu - RRF (VN/5553/2022)
  • Soite 2.1 sote-keskus (VN/26348/2021)

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä toimii osatoteuttajana:

  • Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelman hanke (päähallinnoija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri; VN/1884/2021)
  • Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa (päähallinnoija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri; VN/27862/2021 ja VN/27862/2021-STM-4)
  • Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskevat koordinaatiotehtävät Pohjois- Suomen yhteistyöalueella: Psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskevat koordinointitehtävät ja OT-keskuksen kehittäminen (päähallinnoija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri; VN/28586/2021)
  • Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 Pohjois-Suomessa (Kolpeneen kuntayhtymä/Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE; VN/13704/2020, VN/13704/2020-STM-4)

 

Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa 17.10.2022 kokouksessaan.

 

Oheismateriaalina siirtosopimukset

 

Päätösesitys 

.
Aluehallitus päättää hyväksyä 1.1.2023 alkaen
1. edellä esitettyjen hankkeiden siirtämisen Keski-Pohjanmaan
hyvinvointialueelle sekä
2. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän osatoteuttajavastuiden siirron Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.