Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 167


 

Vuoden 2023 hinnastojen ja maksujen perusteet

 

KPHVAHAL 07.11.2022 § 167  

151/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija vt. talousjohtaja Tiina Högnabba, palveluesimies Hanna Pulkkinen

 

Hallintosäännön 83 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Aluehallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle

 

Maksujen perusteet

 

Suoriteperusteisen ja palvelun käyttöön perustuvan laskutuksen perusteena on kustannuslaskentaan perustuva omakustannushinta sekä toteutuneet kustannukset.

 

Palveluhinnasto

 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelumaksut määräytyvät pääosin erikoisala- /sairausryhmäkohtaisesti yksilöidyin palveluhinnoin, joiden lisäksi peritään erikseen määritellyistä toimenpiteistä, kalliista tutkimuksista, lääkkeistä, apuvälineistä ja hoidosta erilliset hinnat. Erikoissairaanhoidossa hyödynnetään myös niin sanottua pakettihinnoittelua, jossa hoitojakso laskutetaan pakettina, sisältäen toimenpiteen sekä hoitojaksoon sisältyvät hoitovuorokaudet (esimerkiksi synnytys, leikkaukset). Laskutus perustuu vuosittain hyväksyttävään palveluhinnastoon, jonka hyväksyy hallintosäännön mukaisesti aluehallituksessa. Palveluhinnastoa käytetään hyvinvointialueen ulkopuolisessa laskutuksessa ja palveluhinnasto on kaikille ulkopuolisille hyvinvointialueille sama.

 

Erikoissairaanhoitoon kuuluva piirin ulkopuolinen sairaanhoito laskutetaan hyvinvointialueelta todellisten kustannusten mukaan. Kyseessä on läpilaskutusperiaatteen mukainen maksuerä. Läpilaskutusperiaatetta voidaan hyödyntää myös muissa potilas- tai asiakaskohtaisissa ostopalveluissa, joissa ostopalvelulaskun summa kohdistetaan suoraan hyvinvointialueelle, jolla potilaan kotikunta sijaitsee.

 

Palveluhinnasto sisältää myös eräitä muita hyvinvointialueen perimiä suoritepohjaisesti hinnoiteltuja maksuja sekä tarkennukset mm kalliiden lääkkeiden ja tutkimusten laskuttamiseen. Suoriteperusteisella palveluhinnastolla laskutetaan perinteisen erikoissairaanhoidon lisäksi eräitä aiemmin perusterveydenhuoltoon kuuluneita toimintoja. Näitä ovat esimerkiksi yhteispäivystys tai YLE lastenpäivystys. Integroidusti toimivissa yksiköissä, joissa on samassa yksikössä sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon toimintoja, on pääsääntöisesti laskutusperusteena suoriteperusteinen hinnasto.

 

Täyskustannuslaskutuksessa  (täky-laskutus, vakuutusyhtiö, valtio) hyödynnetään suoriteperusteista palveluhinnastoa.

 

Sopimukseen perustuvassa hinnoittelussa voidaan käyttää laskutusperiaatteena omakustannushinnan toteamiseen myös muita laskentatapoja, esimerkiksi kapitaatioon perustuen. Pääsääntöisesti aiheuttamisperiaate ja laskutus perustuvat kuitenkin asiakas- ja potilaskohtaiseen käyttöperusteeseen.

 

Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 3 momentin mukaan.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että

1. vuoden 2023 hinnastojen ja maksujen perusteet vahvistetaan edellä kirjatun esityksen mukaisesti ja
2. viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.