Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 184


Liite A §184_Johtosääntö

 

Hyvinvointialueen johtosääntö

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 184  

120/00.01.02/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen

 

 Hyvinvointialuelain (611/2021) 96 § 1 momentin mukaan aluevaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista aluevaltuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.

 

 Saman pykälän 2 momentin mukaan (a)luevaltuusto voi hallintosäännössä antaa hyvinvointialueen muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen.

 

 Hallintosäännön 20 § mukaan hyvinvointialueen aluehallituksen tehtävänä on edelleen delegoida päätösvaltaa johtosäännöllä. Mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella.

 

 Valmistelun pohjalla on ollut kuntayhtymän hyväksymä toimintasääntö, uudelta nimeltään johtosääntö. Uusi johtosääntö sisältää lisäksi sekä entisen kuntayhtymän hallintosäännön osioita sekä kokonaan uusia osioita lainsäädännöstä ja toiminnallisista muutoksista johtuen. Johtosääntö sisältää uutena pelastustoimen, varautumisen ja turvallisuuden -toimialueen sekä vammaispalveluiden toimialue on sulautettu perheiden palveluiden -toimialueelle. Uusina viranhaltijoina johtosääntöön on sisällytetty muun muassa pelastusjohtaja, muutosjohtaja, johtava koulukuraattori, johtava kouluspykologi, tietopalvelupäällikkö, logistiikkapäällikkö sekä hankejohtaja, digitaaliset palvelut.

 

 Johtosäännön valmisteluun on osallistettu monia organisaation eri tahoja ja erityisesti viranhaltijoita. Johtosääntöä on käsitelty hallinnon, talouden ja tukipalveluiden työryhmässä useampaan otteeseen, henkilöstön edustajien kanssa neuvottelussa, 27.10.2022 hyvinvointialueen yhteistoimintatoimielimen kokouksessa sekä 9.11.2022 hyvinvointialueen johtoryhmässä.

 

 LiiteA § 184 Johtosääntö

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. hyväksyä liitteen mukaisen johtosäännön;
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtaja tekemään tarvittavat teknisluontoiset korjaukset johtosääntöön.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.