Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 185


 

Pelastusjohtajan viran aukijulistaminen - Pelastusjohtajan valinta

 

KPHVAHAL 05.09.2022 § 107 

 

 

 

Valmistelija Henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä, hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen on 10.8.2022 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen pelastusjohtajan virasta (Kokkolan kaupunginhallitus 15.8.2022 § 367). Irtisanoutumisaika on yksi kuukausi.

 

Kokkolan kaupunginhallitus päätti 22.8.2022 § 386, että pelastusjohtajan virkavaalia koskevat päätökset tehdään hyvinvointialueella, koska Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Kokkolan kaupunki päätti olla käynnistämättä pelastusjohtajan viran täyttöä.

 

Virka on tarkoituksenmukaista täyttää mahdollisimman pian huomioon ottaen hyvinvointialueen valmistelutyö sekä virkatehtävien jatkuvuuden turvaaminen.

 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 36 §:n mukaan pelastusjohtajan

tehtävänä on lakisääteisten ja hallintosäännön 31 §:n (johtajien yleiset tehtävät ja vastuut) lisäksi:

1. toimia alueen pelastusviranomaisena;

2. nimetä ne pelastusviranomaiset, joita ei johtosäännössä määrätä;

3. toimia hyvinvointialueen viranomaisten ja kuntien turvallisuustyöryhmän puheenjohtajana;

4. toimia aluehallituksessa asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa;

5. antaa pelastustoimialueen ja toimintaan liittyvät lausunnot.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on 20.6.2022 (§

80) päättänyt pelastusjohtajaa koskevasta kelpoisuusehdoista

seuraavasti:

Pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 6 §:n mukaisen

kelpoisuuden lisäksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, riittävä

kokemus ja näyttö vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito sekä B-luokan ajokortti.

 

Jatkovalmistelun yhteydessä on ilmennyt tarve muuttaa pelastusjohtajaa koskevia kelpoisuusehtoja.

 

Hallintosäännön 53 §:n 2 momentin mukaan aluehallitus valitsee pelastusjohtajan virkasuhteeseen.

 

Edellä mainitusta johtuen, hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy pelastusjohtajaa koskevat uudet kelpoisuusehdot, käynnistää pelastusjohtajan rekrytointiprosessin sekä nimeää valintatyöryhmän prosessia varten. Lisäksi, mikäli aluehallitus päättää muuttaa pelastusjohtajaa koskevia kelpoisuusehtoja päätösesityksen mukaiseksi, hakuilmoitukseen kirjataan, että valinnassa arvostetaan pelastusalan tutkintoa.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. muuttaa pelastusjohtajan kelpoisuusehtoja seuraaviksi:
"Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys pelastustoimen toimialaan, näyttö vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä, toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito sekä B-luokan ajokortti.";
2. käynnistää pelastusjohtajan rekrytointiprosessin;
3. nimetä valintatyöryhmään aluehallituksen edustajat.

 

Päätös Kohdat 1.-2. hyväksyttiin.

Kohdan 3. mukaiseen valintatyöryhmään nimettiin seuraavat edustajat; Aluehallituksen puheenjohtajistosta Alpia ja Teerikangas, aluevaltuuston puheenjohtajisto (Syrjälä, Lahti, Sillanpää ja Telimaa) sekä aluehallituksen jäsen Pasi Kanniainen.

 

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 185  

84/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä, hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan virka on ollut haettavana 7.9.-3.10.2022. Virkaa haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa.

 

Hakemuksista saatuihin tietoihin perustuvan ansioituneisuusvertailun perusteella valintatyöryhmä päätti kutsua 28.10.22 toteutettuun haastatteluun ------------------------------------------------------------------- Haastattelun perusteella henkilöarviointiin valittiin ----------------------------------.

 

Saatuaan henkilöarvoinnin tulokset valintatyöryhmä antaa suosituksensa valinnassa.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää laittaa pelastusjohtajan viran uudelleen haettavaksi. Uudelleen haussa huomioidaan vanhat hakemukset.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

Merk. puheenjohtaja Sari Innanen poistui kokouksesta (klo 09:25) tämän asian kohdalla ennen päätöksentekoa.

 

Merk. aluevaltuuston puheenjohtaja Asko Syrjälä, aluevaltuuston 1 varapuheenjohtaja Mauri Lahti ja jäsen Mauri Salo poistuivat kokouksesta tämän asian kohdalla päätöksenteon jälkeen (klo 09:53).