Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 190


 

Aiesitoumus hyvinvointialueen osallistumisesta Kansa-koulu 5 -hankkeeseen

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 190  

170/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Kehittämispäällikkö Iiris Jurvansuu

 

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa Pilari 4 /Investointi 3: Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperustaista ohjausta sisältää toimenpiteen 1: Kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen. Toimenpiteeseen on varattu määräraha noin 1,3 miljoonaa euroa, joka on kohdistettu sosiaalihuollon kirjaamisvalmennuksen (Kansa-koulu) jatkohankkeeseen siten, että sen toiminta nivotaan osaksi THL:n ja alueiden kirjaamisverkostoa. Näin varmistetaan sekä SOTE-integraation huomiointi että Kanta-palveluiden käyttöönottojen tarvitsema tuki. Tämä Kansa-koulun jatkon rahoitus kohdistetaan Sosiaalialan osaamiskeskusten yhteiselle konsortiolle.

 

Sosiaalialan osaamiskeskuksen ovat valmistelleet yhteisen Kansa-koulu 5 -hankkeen, jonka hallinnoi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab. Hankkeen sisältö ja toteutus on kuvattu liitteissä. Hankkeelle on haettu 100 %:n rahoitus Kestävän kasvun ohjelmasta vuosille 2023-2024.

Hakemukseen tarvitaan aiesitoumukset hankkeeseen osallistumisesta 1.1.2023-31.12.2024 kaikilta mukana olevilta hyvinvointialueilta. Keski-Pohjanmaa kuuluu Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAan toimialueeseen, kuten Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet.  SONet BOTNIA on kolmen hyvinvointialueensa osalta hankkeen osatoteuttajana hankkeessa. Aluekoordinaattorina hankkeessa jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan maisteri Päivi Niiranen toimittuaan vastaavassa tehtävässä aiemmissa Kansa-koulu-hankkeissa.  SONet BOTNIA kerää oman toimialueensa hyvinvointialueiden aiesitoumukset ja välittää ne hallinnoijalle hakemuksen liitteiksi.

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy aiesopimuksen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallistumisesta Kansa-koulu 5 - Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen yhteiskehittämällä -hankkeeseen 1.1.2023 - 31.12.2024. Hankkeen hallinnoi Varsinais- Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab ja SONet BOTNIA on yksi hankkeen osatoteuttajista. Hanke ei edellytä hyvinvointialueen rahoitusosuutta.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.