Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 193


 

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkaminen ja toiminnan siirtäminen NordLab hyvinvointiyhtymään

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 193  

6/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen

 

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit ovat tehneet yhteistyötä laboratoriotoimintojen osalta vuodesta 2013 saakka, jolloin ne yhdessä perustivat Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin (jäljempänä "Liikelaitoskuntayhtymä"). Jäsenenä Liikelaitoskuntayhtymässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

 

Uusi lainsäädäntö ei mahdollista toiminnan jatkamista liikelaitoskuntayhtymämallilla, joten yhteistyörakenne on järjestettävä uudelleen. Tämän takia hyvinvointialueet ovat perustaneet NordLab hyvinvointiyhtymän (jäljempänä "Hyvinvointiyhtymä"), johon on tarkoituksena siirtää sekä Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin nykyinen toiminta, että alueen kunnissa itsenäisesti tuotettu laboratoriotoiminta. Päätös Hyvinvointiyhtymän perustamisesta on hyväksytty Kainuun aluevaltuustossa 29.8.2022 (§ 73), Keski-Pohjanmaan aluevaltuustossa 26.9.2022 (§ 59), Lapin aluevaltuustossa 31.8.2022 (§ 80) ja Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa 5.9.2022 (§ 109).

 

Liikelaitoskuntayhtymä ei purkaudu automaattisesti voimaanpanolain perusteella vaan se täytyy purkaa jäsenten päätöksillä. Purkamiseen ja loppuselvitykseen sovelletaan kuntalakia (410/2015) sekä voimassa olevaa perussopimusta. Purkamisen tarkoituksena ei kuitenkaan ole lopettaa Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimintaa vaan siirtää se sellaisenaan Hyvinvointiyhtymään. Tämän takia nyt solmittavaksi ehdotetulla sopimuksella on tarkoitus täydentää Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin perussopimuksen 24 §:n mukaista purkamisesta määrättyä menettelyä ja sopia toiminnan siirtämisestä Hyvinvointiyhtymään. Pelkän purkusopimuksen sijaan ehdotetaan solmittavaksi sopimus Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään (Liite 1.).

 

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 §:n mukaan Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenten valtuustot. Koska solmittavaksi ehdotetulla sopimuksella sovitaan, Liikelaitoskuntayhtymän purkamisen lisäksi, miten jäsenten jako-osuuksina saamat Liikelaitoskuntayhtymän varat, velat, sitoumukset ja vastuut sekä henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueille ja edelleen Hyvinvointiyhtymälle, tulee kustakin hyvinvointialueesta sekä NordLab Hyvinvointiyhtymästä sopimuksen osapuoli. Osapuolia on yhteensä 10.

 

Solmittavaksi ehdotetussa sopimusluonnoksessa tavoitteena on, että Liikelaitoskuntayhtymän toiminnallinen kokonaisuus ja siihen liittyvät varat, velat, sitoumukset ja vastuut siirretään kokonaisuudessaan ja sellaisenaan Hyvinvointiyhtymälle. Tämä on verottajan edellytys sille, että NordLabin toimintaa voidaan jatkaa Hyvinvointiyhtymässä samalla y-tunnuksella, kuin sitä on harjoitettu Liikelaitoskuntayhtymässä.

 

Sopimusluonnoksen mukaisesti Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö, joka on yhteistoimintaneuvotteluissa yksilöity (Liite 2.), siirtyisi ensin maantieteellisellä perusteella määriteltynä jäsenen (eli sairaanhoitopiirin) palvelukseen ja edelleen voimaanpanolain mukaisena liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle. Tämän jälkeen henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksena edelleen hyvinvointialueelta Hyvinvointiyhtymään. Lisäksi Hyvinvointiyhtymään siirtyisi kunnista Lapin Hyvinvointialueelle ja Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialueelle siirtyvä laboratoriohenkilöstö, joka on yhteistoimintaneuvotteluissa yksilöity. Laboratoriohenkilöstön lomapalkkavelka siirretään kokonaisuudessaan ja sellaisenaan Hyvinvointiyhtymälle. 

 

NordLab Hyvinvointiyhtymän muodostumiseen sekä henkilöstön asemaan ja siirtoihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on kokonaisuudessaan saatu päätökseen 12.10.2022.

 

Kun Liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toiminta on sellaisenaan ja kokonaisuudessaan siirretty NordLab hyvinvointiyhtymälle, tarkistetaan hyvinvointialueiden jäsenosuudet vastaamaan Hyvinvointiyhtymän perussopimuksessa sovittuja jäsenosuuksia. Tarkistaminen suoritetaan siten, että jäsenosuuksia luovutetaan Hyvinvointiyhtymän jäsenten kesken.

 

Soite kuntayhtymän valtuusto on kokouksessaan 7.11.2022 § 32 päättänyt hyväksyä osaltaan Sopimuksen Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään.

 

Oheisaineisto: 

Oheisaineisto/Liite 1. Sopimus Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä NordLab Hyvinvointiyhtymään

Oheisaineisto/Liite 2. (ei-julkinen, julkisuuslain 6 § 1 mom. 8-kohta) Henkilölistaus Liikelaitoskuntayhtymän siirtyvästä henkilöstöstä


 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan Sopimuksen Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen Liikelaitoskuntayhtymän (Nordlab) purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä Nordlab Hyvinvointiyhtymään.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.