Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 182


 

Hyvinvointialueen vakuutusten kilpailutus

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 182  

166/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija hankintajohtaja Anne Harjunpää

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on valtuuttanut Justia Oy:n vakuutusmeklarina kilpailuttamaan hyvinvointialueen vakuutuspalvelut. Hankinta koskee hyvinvointialueen lakisääteisiä ja vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia. Vakuutukset hankitaan toistaiseksi voimassa olevina, ja ensimmäinen vakuutuskausi on 1.1.2023 - 31.12.2023.

 

Hankinta on hankintalain 26 §:n EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu 24.9.2022 julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa.

 

Vakuutus- ja vahinkopalveluiden sekä riskienhallinnan yhdenmukaisuuden ja hallittavuuden kannalta on tarkoituksenmukaista hankkia kaikki vakuutuspalvelut yhdeltä toimittajalta. Tämän vuoksi hankinnasta tehdään yksi hankintapäätös ja hankintayksikkö sijoittaa kaikki tarjouskilpailun kohteena olevat vakuutukset tarjouskilpailun voittaneeseen vakuutusyhtiöön.

 

Tarjouksen jättivät määräaikaan 1.11.2022 klo 12 mennessä neljä tarjoajaa: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, If Vahinkovakuutus Oyj - Suomen sivuliike, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä Pohjola Vakuutus Oy.

 

Saadut tarjoukset ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja muut ehdot. If:n, LähiTapiolan ja Pohjolan tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tarjouksesta on kokonaan puuttunut vastuu- ja oikeusturvavakuutuksien hintatiedot. Hankintalainsäädäntö ja vallitseva oikeuskäytäntö eivät salli tarjouksen olennaista muuttamista tai täydentämistä tarjousajan päätyttyä. Tarjouksesta puuttuneita hinta- ja sisältötietoja ei voida pitää vähäisenä tai merkityksettömänä kokonaiskilpailutuksessa. Tämän vuoksi hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä Fennian tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten vertailuperusteena on halvin hinta. Tarjoajan ja tarjottujen palveluiden laadulliset ominaisuudet on huomioitu tarjottavia palveluita koskevissa vähimmäisvaatimuksissa sekä tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa.

 

Tarjousten yhteenveto ja vertailu ovat oheismateriaalina.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää valita hyvinvointialueen vahinkovakuutusten ja vakuutuspalveluiden toimittajaksi 1.1.2023 alkaen tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen If Vahinkovakuutus Oyj:n.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.