Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 18.11.2022/Pykälä 183 

Sarastia Oy:n osakkeiden merkintä

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 183  

164/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä

 

Hyvinvointialue voi hyvinvointialuelain 9 §:n nojalla tuottaa palveluja

järjestämisvastuulleen kuuluvissa palveluissa itse, yhteistoiminnassa

muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujentuottajilta. Hyvinvointialueen tukipalveluissa ovat tarpeellisia monenlaiset eri palvelumuodot, muun muassa perintäpalvelut on järjestettävä joko sopimuksella, omana toimintanaan taikka in-house -mallia hyödyntämällä, jolloin palveluja tuottaa hyvinvointialueen omistuksessa oleva in-house -yhtiö.

 

Sarastia Oy on Suomen suurin julkisomisteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava yritys. Sarastian omistavat sen palveluja käyttävät kuntasektorin toimijat ja se on hankintalain mukainen in-house -yhtiö, jolta sen osakkaat voivat ostaa palveluja kilpailuttamatta. Sarastia tuottaa myös talouspalveluita, henkilöstöpalveluita, hankintapalveluita, sijais- ja rekrytointipalvelua, perintäpalvelua sekä digitalisaation ja tekoälyn ratkaisuja.

 

Hyvinvointialueen on merkittävä Sarastian osakkeita, jotta se voi ostaa yhtiöltä palveluita. Osakkeiden hankkiminen ei velvoita vielä velvoita hankkimaan yhtiöltä palveluita, mutta mahdollistaa niiden

hankkimisen.

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 20 §:n mukaan aluehallituksen toimivaltaan kuuluu päättää osakkeiden ostamisesta.

 

Sarastian osakkeiden merkintä perustuu yhtiön hallituksen yhtiökokouksen 7.5.2019 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla päättämään suunnattuun osakeantiin. Osakkeiden merkintähinta on 19.5.2022 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 6,45 euroa kultakin osakkeelta. Jokaisen uuden osakkaan merkitessä 1 500 osaketta, muodostuu merkintähinnaksi yhteensä 9 675 euroa.

 

Liitteet:

 

Liite A § 183 Osakasopimus

Liite B § 183 Osakasluettelo

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. merkitä 1500 kpl Sarastia Oy:n osakkeita yhteishintaan 9675 euroa; ja
2. hyväksyä yhtiön osakassopimuksen ja
valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan liitteen mukaisen osakassopimuksen ja osakkeiden merkintäsitoumuksen sekä hyväksymään näiden osalta mahdolliset tekniset muutokset.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.