Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 203


 

Investointisuunnitelman hyväksyminen

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 203  

95/00.02.00/2022  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela, talouspäällikkö Tiina Högnabba

 

Yleistä investointisuunnitelmasta

 

Hyvinvointialueaista annetun lain (611/2021) 16 § mukaisesti Aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun meneesssä laadittava investointisuunnitelma ja lähetettävä se valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle. Suunnitelma tehdään seuraaville neljälle vuodelle. Suunnitelma sisältää aiotut investoinnit ja investointeja vastaavat sopimukset sekä niiden rahoitussuunnitelman. Suunnitelmaan kuvataan hyvinvointialue yhteensä - suunnitelma ja sen jakautuminen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen osasuunnitelmiin. Suunnitelman ensimmäinen vuosi on hyvinvointialuetta sitova ja sen jälkeisiä vuosia voidaan myöhemmin päivittää.

 

Hyvinvointialueiden valmisteluun liittyen suunnitelma tehdään vuonna 2022 poikkeuksellisesti kahdesti: vuosille 2023 - 2026 ja vuosille 2024 - 2027. Nyt käsittelyssä oleva suunnitelma koskee vuosia 2024 - 2027. Aiemmin kuluvana vuonna käsitellystä suunnitelmasta vuosille 2023 - 2026 on 18.11.2022 saatu sosiaali-ja terveysministeriön hyväksymä päätös sote-palvelujen osasuunnitelmaa koskien. Pelastustointa koskevaa osasuunnitelmaa koskeva sisäministeriön päätös saatiin 24.11.2022.

 

Investointisuunnittelua on tehty yhteistyössä kuntayhtymä Soiten omistajien ja hallinnon, uuden Keski-Pohjanmaan hyvintialueen hallinnon ja eri palvelualueita edustavan henkilöstön kanssa. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet hyvinvointialueiden valtakunnalliset tavoitteet ja niiden sovittaminen alueemme tarpeisiin.

 

Investointisuunnitelma 2024 - 2027

 

Investointisuunnitelma vuosille 2024 - 2027 on yhteensä 108,8 M€. Suunnitelmasta 100,7 M€ kohdentuu sosiaali-ja terveystoimen investointeihin ja 8,1 M€ pelastustoimeen. Vuonna 2024 alkaviksi suunniteltujen investointien kokonaisarvo on 28 M€. Luku sisältää myös sellaiset investoinnit, jotka ovat saaneet rahoituksen osana investointisuunnitelman 2023 - 2026 hyväksyntää. Nyt suunniteltuja, ilman aiempaa rahoituspäätöstä olevia vuoden 2024 investointeja lukuun sisältyy 14,1 M euron edestä.

 

Investointien lisäksi suunnitelma kattaa niiden rahoittamisen suunnitelman. Rahoitus nojaa kykyymme  kerätä toimintamme kautta syntyvää rahavirtaa sekä Valtioneuvoston meille vuosittain vahvistamaan maksimilainanottovaltuuteen. Vuodelle 2023 meille myönnetty lainanottovaltuus on 69,8 M €. Valtioneuvosto päättää vuoden 2024 lainanottovaltuutemme keväällä 2023.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy investointisuunnitelman 2024 - 2027, jonka jälkeen se lähetetään sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön käsiteltäväksi.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.