Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 210 

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 210  

213/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija  sisäinen tarkastaja Tommi Koskinen

 

Hyvinvointialuelain 51 § mukaan aluehallituksen tulee järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus ja sen tehtävät on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännössä 98 §:ssä:

 

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalle. 

 

Sisäinen tarkastus:

1. tukee hyvinvointialueen toiminnan kehittämistä riippumattoman ja objektiivisen tarkastuksen ja konsultoinnin avulla;

2. suorittaa tarkastuksia ja arviointeja sisäisen tarkastuksen yleisesti hyväksyttyjen standardien ja suositusten mukaisesti;

3. suorittaa aluehallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa määritellyt muut tehtävät.

 

Sisäisellä tarkastuksella on oikeus viivytyksettä saada toimeksiantojansa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapitosäännösten estämättä.

 

Sisäisen tarkastuksen toiminta määritellään tarkemmin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. Aluehallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Sisäinen tarkastus on professiona vahvasti kansainvälinen ja sen maailmanlaajuisena kattojärjestönä toimii The Institute of Internal Auditors (IIA), joka mm. vastaa alan kansainvälisestä viitekehyksestä. Sen jäsenenä toimii myös Sisäiset tarkastajat ry, joka on Suomen sisäisten tarkastajien yhteistyöjärjestö. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta sisäisen tarkastuksen toimintaohje on laadittu alan ohjeita noudattaen ja toimintaa ohjaavat sisäisen tarkastuksen kansainväliset ammattistandardit.

Liite A §210 Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.