Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 211


 

Kuntatodistusohjelmavaltuuden siirto hyvinvointialueelle

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 211  

218/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela

 

Soiten hallitus on 30.3.2020 pitämässään kokouksessa hyväksynyt esityksen kuntatodistusohjelmaa koskevaa toimintamallin päivityksestä. Hallituksen kokouksen (76 §) mukaisesta esityksestä on tällöin tehty seuraava päätös:

1. Päätetään ottaa käyttöön kuntatodistusohjelma lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseksi.

2. Kuntatodistusten maksimilimiitti on 20.000.000 €.

3. Yksittäisen kuntatodistuksen ostamisesta voi päättää talousjohtaja tai toimitusjohtaja

4. Kuntatodistusohjelmaa koskeva sopimus tehdään tai päivitetään seuraavien tahojen kanssa: Kuntarahoitus Oyj, Danske Bank Oyj, OP yrityspankki Oyj, Nordea Bank Oyj, Svenska Handelsbanken AB

 

Kuntatodistuksella / sijoitustodistuksella (=yrityksille tarkoitettu vastaava tuote) tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän tai yrityksen rahamarkkinoilla liikkeeseen laskemaa alle 12 kk mittaista velkasitoumusta. Se sopii hyvin lyhytaikaisen velan ottamiseen ja maksuvalmiuden hoitoon. Kunta-ja yritystodistusten liikkeeseen laskussa kunnan / yrityksen valitsema rahalaitos toimii järjestelijänä. Asiasta solmitaan kuntatodistusohjelmasopimus.

 

Soitessa ei ole ollut tarvetta käyttää kuntatodistuksia edellä kuvatun 30.3.2020 hallituksen päätöksen jälkeen. Vanha kuntatodistussopimus on kuitenkin olemassa OP Yrityspankin kanssa. Tämä sopimus siirtyy hyvinvointialueiden toimeenpanolain perusteella Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. 

 

Varautuaksemme mahdollisiin tulevaisuuden käyttötarpeisiin, haemme aluehallitukselta valtuutusta käyttää kuntatodistusohjelmia myös tulevana Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueena.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus
- päättää ottaa käyttöön kuntatodistusohjelma/t Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen mahdollisten lyhytaikaisten rahoitustarpeiden hoitamiseksi seuraavin ehdoin:
. Kuntatodistusten yhteenlaskettu maksimilimiitti on 20.000.000 €;
. Kuntatodistusohjelmasopimus voidaan solmia Kuntarahoituksen ja tulevan hyvinvointialueen käyttämien pankkien eli Danske Bankin ja OP Ryhmän kanssa. OP Ryhmän osalta sopimus on jo olemassa ja se siirtyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle;
. Päätöksen em. ohjelmien solmimisesta ja niiden mukaisen rahoituksen käytöstä tekee toimitusjohtaja tai talousjohtaja
.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.