Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 215


 

Luottamustehtävästä irtisanoutuminen

 

KPHVAHAL 05.09.2022 § 101 

 

 

 

Valmistelija hallintolakimies Vilma Kiilunen, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Aluevaltuutettu Vuokko Lahti (KD) on jättänyt 08.08.2022 allekirjoitetun eroanomuksen (oheismateriaalina) poliittisista luottamustehtävistään Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Eropyynnön syynä on poismuutto maakunnasta.

 

Hyvinvointialuelain (611/2021) § 75 perusteella luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaan, jos valtuutettu on vapautettu

toimestaan, aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi kutsumattoman varavaltuutetun.

 

Aluehallituksen tulisi saattaa asia aluevaltuuston päätettäväksi.

 

Hyvinvointialueen toimielinten kokoonpanosta määritetään hyvinvointialuelain 36 §:ssä. Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.
 

Aluehallitus on valinnut Vuokko Lahden kristillisdemokraattien edustajana hyvinvointi ja tulevaisuuslautakunnan varajäseneksi 07.03.2022.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se 

1.myöntää Vuokko Lahdelle eron aluevaltuutetun tehtävistä sekä hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

2.aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi valtuutetuksi 1.varavaltuutettu Taina Koskelan jolloin 1.varavaltuutetuksi  tulee vaalituloksen järjestyksen mukaisesti Virpi Ali-Haapala 

3.valitsee hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenen.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

KPHVAVAL 26.09.2022 § 58 

 

 

 

Valmistelija hallintolakimies Vilma Kiilunen, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Liite A § 58 Irtisanoutuminen

 

Päätösesitys Aluevaltuusto päättää

1. myöntää Vuokko Lahdelle eron aluevaltuuston tehtävistä sekä hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakaunnan varajäsenyydestä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella

2. että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi valtuutetuksi 1. varavaltuutettu Taina Koskelan jolloin 1. varavaltuutetuksi tulee vaalituksen järjestyken mukaisesti Virpi Ali-Haapala

3. valita hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakuntaan varajäsenen.

 

Päätös 1.-2. Aluevaltuusto hyväksyi kohdat 1.-2.

3. Aluevaltuusto valitsi Taina Koskelan hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan varajäseneksi.

4. Lisäksi todettiin, että vaalituloksen mukaiseksi Kristillisdemokraattien neljänneksi varavaltuutetuksi nousi Jani Andersson.

 

 

Merk. valtuutetut Veikko Laitila ja Mika Lintilä (klo 12.10) saapuivat kokoukseen tämän asian kohdalla ennen päätöksentekoa.

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 215  

71/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija hallintolakimies Kiilunen Vilma, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 133 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee toimikaudelleen vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten. Vaalilautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja viisi (5) etusijajärjestykseen asetettua varajäsentä.

Aluevaltuusto on valinnut Vuokko Lahden kristillisdemokraattien edustajana vaalilautakunnan 3.varajäseneksi 7.3.2022 § 7. Vaalilautakunta koostuu seuraavista jäsenistä:

varsinainen jäsen   varajäsen

Känsälä Kai-Eerik (pj)   1. Marjamaa Helinä

Ruisaho Sakari (vpj)   2. Brandt Mats

Sillanpää Pia   3. Lahti Vuokko

  4. Egge Faisa

  5. Niemi Kauko
 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan 3.varajäsenen.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.