Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 198 

Valtuustoaloite 15.6.2022 aluevaltuustossa koskien järjestöjen asemaa ja järjestöyhteistyötä

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 198  

2/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen, muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

 

Hallintosäännön 140 § mukaan valtuutettu voi jättää aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Aluehallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

SDP:n aluevaltuustoryhmä jätti aluevaltuuston kokouksessa 15.6.2022 valuustoaloitteen (liite A).

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tukee järjestöavustuksilla yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää keskipohjalaisten ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja/tai turvallisuutta. Liitteenä B oleva asiakirja järjestöavustusten periaatteista Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella koskee hyvinvointialueen yleisiä avustuksia. Toimialueilla voi olla lisäksi erillisiä kumppanuussopimuksia, jotka tukevat toimialueen strategisia ja toiminnallisia tavoitteita. Nämä sopimukset rahoitetaan toimialueiden omista budjeteista.  Hyvinvointialueella voi olla yhteisiä hankkeita järjestöjen kanssa. Niihin sisältyvä mahdollinen omarahoitusosuus ei sisälly tähän avustusohjeeseen. Edellä esitetyt tästä avustusohjeesta poikkeavat toimintamallit lisäävät tosiasiallisesti hyvinvointialueen järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön käytettyä € / asukas summaa. Hyvinvointialueen viranhaltijat ja työntekijät tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa. Lisäksi hyvinvointialueella on mahdollisuus antaa tiloja järjestöjen käyttöön. Tilojen käytöstä sovitaan erillisellä sopimuksella ja periaatteet valmistellaan myöhemmin.

 

 

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Alueneuvottelukunnan ja järjestöjen kanssa. Järjestöavustusten myöntämisperiaatteiden ja avustusmuotojen laadinnassa on tehty yhteistyötä myös muiden hyvinvointialueiden ja valtakunnallisen valmistelun kanssa.

 

Liite A § 198 Aloite

Liite B § 198 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen

järjestöavustusten periaatteet

Liite C § 198 järjestöavustusten myöntämisen prosessikaavio

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi SDP:n valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi;
5. hyväksyä järjestöavustusten periaatteet ja prosessikaavion;
6. valtuuttaa hyvinvointi- ja tulevaisuuslautakunnan päättämään jatkossa hyvinvointialueen järjestöavustusten jakamisesta määrärahojen puitteissa, laatimaan pisteytyksen ja tarkentamaan tarvittaessa periaatteita ja seuraamaan avustuksien myöntämistä sekä tarkoituksenmukaista kohdentumista.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösesityksen kohdat 1 -6.