Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 05.12.2022/Pykälä 201


 

Avustuksen käyttöajan pidentäminen kuntien kulttuuritoiminnan alueelliselle kehittämistehtävälle (Kumaha)

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 201  

207/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Ostopalvelu- ja valvontapäällikkö Vivan Nyman

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keski-Pohjanmaan liitolle erityisavustuksen kuntien kulttuuritoiminnan alueelliselle kehittämistehtävään (OKM/1437/620/2020). Myönnetyllä 170.000,00 euron (liiton, jäsenkuntien ja Soiten omarahoitusosuus 10 %) avustuksella edistetään kuntien kulttuuritoiminnasta annettua lakia (166/2019) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaa 2025 ja sen tavoitealueita. Myönnetyllä avustuksella toimeenpannaan kulttuuritoiminnasta annetun lain 6 §:n mukaista alueellista kehittämistehtävää.

 

 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen päätöksen perusteena on Keski-Pohjanmaan liiton hankeanomus. Hakemuksessa on avustuksen käyttötarkoitukseksi kirjoitettu Keski-Pohjanmaan maakunnan kulttuuritoiminnan pitkäjänteinen koordinointi sekä kulttuurikentän laaja-alainen verkostoituminen, vaikuttavuuden sekä laadun vahvistaminen. Maakunnan kaikkien asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä saatavuutta luovaan ilmaisuun, toimintaan, taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

 

 Soite on yksi keskeisiä yhteistyökumppaneina hankkeessa, joka tuo tietoa tarpeesta mitä esimerkiksi lasten, nuorten, kehitysvammaisten sekä senioriasukkaiden parissa tehtävälle hanketoiminnalle. Tämä osaltaan edistää heidän hyvinvointiansa ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.

 

 Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt hankkeen toteutettavaksi 24.8.2020 pidetyssä kokouksessa 10 % omavastuuosuudella. Keski-Pohjanmaan kunnat ja Soite ovat päättäneet olla mukana omilla omavastuuosuuksillaan. Alueellinen kehittämistehtävä on alkanut 1.1.2021 ja myönnetyn avustuksen käyttöaika päättyisi 31.12.2022. Avustuksesta on käytetty hankkeen edistämisessä noin 75 000 euroa (tilannearvio 31.12.2022).

 

 Maaliskuussa 2021 alkaneet ja kevääseen 2022 jatkuneet koronavirusepidemian kokoontumisrajoitukset ja suositukset ovat merkittävästi hankaloittaneet ja estäneet hankesuunnitelman mukaisten käytännön toimintatavoitteiden toteutusta. Kunnissa, kulttuuritoimijoiden keskuudessa ja asukkaille suunnattujen kulttuuritoimintojen toteuttamisessa ei olla päästy tavoitteisiin, mutta muilta osin hanke on edennyt suunnitellusti.

 

 Jotta erityisavustuksen hakemukseen kirjatut keskeiset tavoitteet voidaan saavuttaa sekä käytännön toimenpiteitä toteuttaa kunnissa ja kulttuuritoimijoiden parissa, on tarpeen hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen käyttöajan pidennystä. Alueellisen kehittämistehtävän ohjausryhmä (edustajat jokaisesta kunnasta, liiton hallituksesta sekä Soitesta) esittää yksimielisesti, että hankkeelle haetaan jatkoaikaa vuodeksi 2023 (12 kk). Soiten ohjausryhmän edustajana toimii ostopalvelu- ja valvontapäällikkö Vivan Nyman. Jatkoaika ei muuta hankkeen kustannusarviota eikä aiheuta osapuolille uusia kustannusvelvoitteita. Ohjausryhmä käy tavoitteista ja toimenpiteistä tarkentavan linjauskeskustelun joulukuussa 2022, kun päätös alueellisen kehittämistehtävän jatkoajasta on saatu.

 

 Oheisaineisto: Hakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin ja kokeiluun (9/2020)

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää hyväksyä, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee yhdessä muiden organisaatioiden kanssa avustuksen käyttöajan pidentämistä kuntien kulttuuritoiminnan alueelliselle kehittämistehtävälle opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.