Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 231


 

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi

 

KPHVAHAL 31.10.2022 § 149 

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulee nimetä edustajat omis-tamiensa yhtiöiden sekä mahdollisten muiden yhteistyöelinten ko-kouksiin alkavalle valtuustokaudelle. Lisäksi tulee nimettäväksi eh-dokkaat edustajiksi hallituksiin siltä osin kuin hyvinvointialueella on tiedossa oleva oikeus hallituspaikkaan ja aluehallitus näkee tarpeel-liseksi tehdä ehdotuksen hallituksen jäsenyydestä yhtiö tai vastaa-vassa kokouksessa edustavalle hyvinvointialueen edustajalle osana omistajaohjausta. Hyvinvointialuejohtajalla olisi esityksen mukaan valtuutus edustaa hyvinvointialuetta muissa kuin tässä pykälässä tai myöhemmin aluehallituksessa päätettävissä edustuksellisuutta edellyttävissä kokouksissa.

 

Laki hyvinvointialueesta 63 §:n (611/2021) mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin. Aikataulusyistä tai yhtiön toimialasta riippuen voi syntyä tarve nimittää hyvinvointialueen edustaja kokoukseen edustamaan organisaatiota ilman aluehallituksen kokoontumista. Näitä tilanteita varten aluehallitus voi valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan edustamaan aluehallitusta tai valtuuttaa hyvinvointialuejohtaja nimeämään edustaja kokoukseen.

 

Esitys aluehallitukselle:

 

Keski-Pohjanmaan liitto, Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsen

- Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö varsinainen jäsen ja Eija Kellokoski-Kari, muutosjohtaja varajäsen

 

Medieco Oy

Yhtiökokous:

-          aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-          Maria Isokoski, koulutuspäällikkö

 

KokkoPesu Oy

Yhtiökokous:

- aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- Piia Kurikkala, johtajaylihoitaja (varsinainen jäsen)

- talousjohtaja (varajäsen)

 

 

Esko Systems Oy

-          osakaskokousedustaja:

Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija

 

Työplus Kunta Oy / Työplus Oy

Yhtiökokous:

-          aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-           

 

NordLab hyvinvointiyhtymä  

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 4 § 2 mom. mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

 

Yhtymäkokous (21.10.2022): 

-          jäsen Mauri Lahti, sekä varajäsenenä Kristiina Teerikangas,

-          jäsen Asko Syrjälä, sekä varajäsenenä Sari Innanen,

-          jäsen Mauri Salo, sekä varajäsenenä Margita Lukkarinen (nimetty aluehallituksessa 10.10.2022)

 

Yhtymäkokous (9.12.2022)

-          nimetään kolme edustajaa

 

Hallitus (yhtymäkokous nimennyt 21.10.22):

-          hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi sekä varajäsen vt johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi

 

 

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja Tervia Osaajat oy

Osuuskunnan Hallintoneuvosto:

-          aluehallitus nimeää edustajat (2) ja heille henkilökohtaiset vara-jäsenet

 

Tervia Osaajat Oy:n Yhtiökokousedustaja:

-          aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Hallitukset Osuuskunta sekä Tervia Osaajat Oy (ehdotuksena aluehallitukselta):

-          hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, varsinainen jäsen sekä johtajaylilääkäri, varajäsen (tieto edelliskaudelta)

 

 

Osuuskunta Keskikaista

Osuuskuntakokous:

-          aluehallitus nimeää osuuskuntakokousedustajan

 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- Mika Kivelä, Tietohallintojohtaja (varsinainen jäsen)

- Talousjohtaja (varajäsen)
 

Monetra Oulu Oy

-          Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Neuvottelukunta:

-          talousjohtaja

 

Istekki Oy

-          Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Una Oy

-          Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

2M-It Oy

-          Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

SOTEVirtuaalikirjasto Oy

-          Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Esko Systems Oy

-          Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Kuntien Tiera

-          Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

 

 

Valtakunnalliset toimielimet, joissa hyvinvointialueiden jaetut edustukset:

 

Hyvinvointialueilta kutsutaan erilaisiin valtakunnallisiin ryhmiin, valtakunnallisten alan yhtiöiden hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin edustajia. Tyypillistä näille on, että esim yhteisomisteisessa yhtiössä on rajattu määrä hallituspaikkoja, jotka jaetaan eri hyvinvointialueille erilaisten neuvottelujen tuloksena. Usein pohjana on yhteinen edustajuus yhteistoiminta-alueilta. Neuvottelut jaettavista paikoista käydään näissä tilanteissa ensisijassa yhteistoiminta-alueen sisällä hyvinvointialuejohtajien tai puheenjohtajien kesken sekä toisaalta valtakunnallisesti hyvinvointialuejohtajien kesken. Kyseessä on oleellinen edunvalvontatehtävä.

 

Lähtökohtana on, että yhteistoiminta-alueen sisällä tai valtakunnallisesti käytävissä neuvotteluissa pyritään valvomaan ensisijassa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja toisaalta pohjoisen yhteistoiminta-alueen etua.

 

Hallintosäännön (§ 32) mukaan hyvinvointialuejohtaja

-          käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta

-          edustaa hyvinvointialuetta yhteistoiminta-alueella sekä hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa sekä käyttää puhevaltaa hyvinvontialueen puolesta 

 


Tässä vaiheessa tunnistettuja edellä kuvattuja jaettuja edustajatehtäviä ovat mm:

-          Valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen hallitus (6 jäsentä, joista 1 YTA-alueelta) sekä yhtiökokous

  • aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiökokoukseen

 

-          DigiFinland Oy

  • aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiökokoukseen

 

-          Hyvinvointialueiden edustus Kevan hallinnossa

  • Hyvinvointialueiden edustus tulossa Kevan hallintoon. Ensimmäisen uudella tavalla valittujen valvuutettujen on tarkoitus aloittaa vuonna 2025 kun nykyinen toimikausi päättyy. Kevan 30 valvuutetuista 20 valitaan Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteisestä ehdotuksesta. 6 hallituspaikkaa Kevan 11 jäsenisessä hallituksessa valitaan Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteisestä esityksestä. (VM tiedote 6.10.2022)

 

-          Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvontialuejaostoon

  • hallituksessa 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista 1 valtionvarainministeriöstä
  • keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevia työnantajaa edustavia henkilöitä; huomioitava poliittiset voimasuhteet ja muut tasapuolisuusnäkökohdat sekä tasa-arvosäännöt -> esitykset toimitettava 7.12.2022

 

 
 

Muut toimielimet sekä edustukset


 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. keskustella edustajien nimeämisen periaatteista
2. nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajia kuultuaan nimeämään tarvittavat yhtiökokousedustajat, mikäli yhtiökokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokouksen aikataulutus ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa
4. valtuuttaa muilta osin hyvinvointialuejohtajan edustamaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta aluehallituksen puolesta hallintosäännön § 32 mukaisella tavalla.

 

Päätös Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Merk. jäsen Piia Rautiola poistui kokouksesta (klo 09:53) tämän asian käsittelyn kohdalla ennen päätöksentekoa.

 

KPHVAHAL 18.11.2022 § 187 

 

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja

 

Ei sisällä uutta valmistelua.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. keskustella edustajien nimeämisen periaatteista
2. nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajia kuultuaan nimeämään tarvittavat yhtiökokousedustajat, mikäli yhtiökokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokouksen aikataulutus ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa
4. valtuuttaa muilta osin hyvinvointialuejohtajan edustamaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta aluehallituksen puolesta hallintosäännön § 32 mukaisella tavalla.

 

Päätös Aluehallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 231  

118/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja

 

Ei sisällä uutta valmistelua.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. keskustella edustajien nimeämisen periaatteista
2. nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajia kuultuaan nimeämään tarvittavat yhtiökokousedustajat, mikäli yhtiökokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokouksen aikataulutus ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa
4. valtuuttaa muilta osin hyvinvointialuejohtajan edustamaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta aluehallituksen puolesta hallintosäännön § 32 mukaisella tavalla.

 

Päätös Esitys päätettiin yksimielisesti siirtää seuraavaan kokoukseen.