Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 235


 

Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2023

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 206 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Helinä Saarela, talouspäällikkö Tiina Högnabba ja palveluesimies Hanna Pulkkinen

 

Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1201/2020) mukaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Aluehallitus päättää maksun suuruuden lain antamissa puitteissa.

 

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta on annettu asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu, tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu vuonna 2021. Asiakasmaksulaissa ja asetuksessa olevat enimmäiseuromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Seuraava indeksikorotus on tulossa 1.1.2024

 

Erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja perusterveydenhuollon terveyskeskusksen vastaanotolla otetaan käyttöön asiakasmaksu käynnin korvaaville puheluille ja videovälitteisille etäkontakteille. Etävastaanotosta puhelimitse tai videovälitteisesti peritään sama maksu kuin vastaanotosta erikoissairaanhoidon poliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla.

 

Hoidon ja hoivan turvapuhelinkilpailutuksen ja palveluntuottajan vaihdon myötä, turvapuhelinten hintoja on osin tarkastettu vuodelle 2023.

 

Oheisaineisto: Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 2023

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää Aluevaltuuston hyväksyttäväksi asiakasmaksut  oheismateriaalin mukaisesti.

 

Päätös Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

 

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 235  

151/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija  Talousjohtaja Helinä Saarela, palveluesimies Hanna Pulkkinen

 

Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (1201/2020) mukaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Aluehallitus päättää maksun suuruuden lain antamissa puitteissa

 

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta on annettu asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu, tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia on uudistettu vuonna 2021. Asiakasmaksulaissa ja asetuksessa olevat enimmäiseuromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin tai työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Seuraava indeksikorotus on tulossa 1.1.2024

 

Uutena hinnoiteltavana palveluna otetaan käyttöön erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnin ja perusterveydenhuollon terveyskeskuslääkärin digitaalisen vastaanoton asiakasmaksu. Digitaalinen vastaanotto tarkoittaa ajanvarauksellista digitaalista vastaanottoa puhelimitse tai videovälitteisesti. Em. asiakasmaksut ovat puolet fyysisen käynnin hinnasta eli digitaalinen vastaanotto poliklinikalla 20,90 € ja digitaalinen vastaanotto terveyskeskuslääkärillä 10,50 €.

 

Terveyskeskuslääkärin vastaanoton asiakasmaksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana. Laskennassa ovat mukana sekä paikan päällä tapahtuvat että digitaaliset vastaanottokäynnit.

 

Ns. muun hoitajakäynnin hinta (esim. ohjaus, neuvonta) on sama paikan päällä tapahtuvassa ja digitaalisessa vastaanotossa (11,60 ).

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää esittää Aluevaltuuston hyväksyttäväksi oheisaineiston mukaisen asiakas- ja potilasmaksuhinnaston 2023. Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 Merk.tied. Taolousjohtaja Helinä Saarela esitteli asiaa kokouksen alussa.