Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 224 

Perhehoidon palvelukriteerit hyvinvointialueella sekä perhehoidon ja tukihenkilötoiminnan palkkiot ja korvaukset 2023

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 224  

230/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka, palvelualuejohtajat Merja Mäki ja Veronica Joskitt, perhehoidon sosiaalityöntekijä Vuokko Airaksinen

 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa voidaan järjestää toimeksiantosuhteisesti ennakkovalmennuksen käyneen perhehoitajan kanssa. Soiten toimijat ovat valmistelleet palvelukriteerit ja toimintaohjeen hyvinvointialueen lasten ja aikuisten toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta. Ohje perustuu perhehoitoa koskeviin lakeihin ja siinä kerrotaan perhehoidon keskeiset käytänteet. Perhehoidon kriteerit ja toimintaohje on liitteenä.

Tukiperhetoiminta, tukiperhekotitoiminnan aloittaminen

 

Hyvinvointialueella on tarvetta myös sosiaalihuoltolain mukaiselle tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnalle. Palvelua käytetään avuksi, kun lapsi tai nuori sekä hänen perheensä tarvitsevat tukea elämäänsä. Tyypillisesti lapsi vierailee tukiperheessä noin kerran kuukaudessa. Pääosin tukiperheet ovat ns. tavallisia perheitä, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan lapselle tukea ja pystyvät tarjoamaan turvalliset olosuhteet ja ihmissuhteet.

 

Tukiperheitä ei kuitenkaan ole tarpeeksi saatavissa ja sen takia on Soitessa alettu suunnitella uudenlaista tapaa järjestää tukiperheviikonloppuja ja mahdollisesti pitempikestoistakin hoitoa ja huolenpitoa lapsille. Tavoitteena olisi saada käyntiin ns. tukiperhekotitoiminta. Tukiperhekodit ottaisivat luokseen useampia lapsia kerralla ja vanhemmat tai ainakin toinen olisi koulutettu perhehoitaja. Tukiperhekotitoiminnalla pyrittäisiin purkamaan tukisuhde- ja tukiperhejonoja, tukemaan vanhempia ja erityislasten vanhempia jaksamisessa. Palvelu olisi tilapäistä ja jatkossa lapsella olisi edelleen mahdollisuus saada oma tukiperhe, kun sellainen löytyy. Tämä mahdollistaisi tuen saamisen nykyistä nopeammin.

Perhehoidon korvaukset 2023

Perhehoidosta maksettavia palkkioita korotetaan työntekijäin eläkelain indeksin nousun mukaisesti kuluvan vuoden tasosta 3,8 %. Näin ollen perhehoidosta maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä on ensi vuonna 879,44 €/kk. Kulukorvauksia ja käynnistyskorvauksia korotetaan elinkustannusindeksin mukaisesti 8,33 %. Näin kulukorvauksen vähimmäin määrä on 473,88 €/kk ja käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 3365,30 €/kk. Myös muita perhehoidon palkkioita ja kulukorvauksia tulee korottaa samalla tavalla kuin alimpia korvauksia.

 

Liite A § 224 Perhehoidon palvelukriteerit ja toimintaohje

Liite B § 224 Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 2023

Liite C § 224 Tukiperhe-, tukiperhekoti- ja tukihenkilötoiminnan korvaukset 2023

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää

1) Hyväksyä liitteenä olevan perhehoidon palvelukriteerit ja toimintaohjeen

2) Hyväksyä tukiperhekotitoiminnan aloittamisen ja kokeilun

3) Hyväksyä perhehoidosta, tukiperhe-, tukiperhekoti-, ja tukihenkilötoiminnasta maksettavat korvaukset liitteen mukaisesti ja korottaa kaikkia perhehoidon palkkiota 3,8 % ja kulukorvauksia 8,33 %.

 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä kohdat 1-3. esityksen mukaisesti.

 

 

 Merk.tied. Sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka esitteli asiaa kokouksessa.

 Aluehallituksen 2 vpj. Kristiina Teerikangas poistui kokouksesta klo 10.36.