Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 248 

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2023-2026

 

KPHVAHAL 05.12.2022 § 214 

 

 

 

Valmistelija Ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas, ensihoidon ylilääkäri Jukka-Pekka Koskela, palvelualuejohtaja Oskar Hagström

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) päivitetyssä pykälässä 39 § (8.7.2022/581) säädetään, että Hyvinvointialueen ja Uudellamaalla HUS-yhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden.

Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä voivat päättää ensihoitopalvelun tuottamisesta noudattaen, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa ja pelastuslaissa (379/2011) säädetään.

 

Hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä tekevät ensihoidon palvelutasopäätökset. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, yhteistyöalueen ensihoitokeskuksen valmistelevat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon ensihoidon ruuhkatilanteet ja yhteistyöalueen resurssit.

 

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen tavoittamisajat perustuvat 21.9.2022 OYS ERVA ensihoitokeskuksen kokouksen tekemään päätökseen, jossa todetaan tavoittamisaikojen pysyvän nykyisellä tasolla. Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös on valmisteltu osana Soiten sote-palvelustrategiaa entisen tasoisena.

 

Aluehallintoviraston myöntämän työsuojelun poikkeuslupapäätöksen edellyttämiä paikallisia neuvotteluja ei voida työaikalainsäädännön takia käydä, vaan ne on käytävä keskusneuvotteluina. Nämä pääsopijajärjestöjen väliset neuvottelut ovat vielä kesken. Ratkaisulla voi olla vaikutusta ensihoitopalvelun lisäksi myös mm. sopimuspalokunnan henkilöstön saatavuuteen.

 

Riippuen keskusneuvottelujen lopputuloksesta vaihtoehtoina on:

 

1. Työsuojelun poikkeusluvan mukainen työaikamalli, viikkotyöaika 42 h.

 - pitkälti nykykäytännön mukainen malli

 - ei muutoksia ensihoitopalvelun toimintaan

2. Työsuojelun poikkeusluvan mukainen työaikamalli, viikkotyöaika 40 h.

- edellyttää ensihoitopalvelun sisällä toimintojen ja henkilöstön uudelleen järjestelyä.

- vuorokohtaiset työsuojelun poikkeuslupaehdot säilyvät edelleen. 

 - muutoksella ei ole taloudellista vaikutusta

3.         Yleistyöaika, viikkotyöaika 38 h

- siirtyminen kaksivuorotyöhön, edellyttää paikallista sopimista

- edellyttää n. 4 htv:n lisäystä, jotta nykyisen valmiuden tuottaminen on mahdollista (kustannusarvio vuositasolla + 250 000 €)

- lisähenkilöstöstä huolimatta on tehtävä ensihoitopalvelun sisällä toimintojen ja henkilöstön uudelleen järjestelyä.

- voidaan muuttaa toimintatapoja ja lisätä toimialueiden välistä yhteistyötä.

 

Oheisaineisto: Ensihoidon palvelutasopäätös 2023-2026

 

 

Päätösesitys Merkitään tiedoksi valmistelun tilanne.  Käydään jatkovalmistelua tukeva keskustelu.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

KPHVAHAL 19.12.2022 § 248  

224/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas, ensihoidon ylilääkäri Jukka-Pekka Koskela, palvelualuejohtaja Oskar Hagström

 

Aluehallintoviraston myöntämän työsuojelun poikkeuslupapäätöksen edellyttämät paikalliset neuvottelut ovat pääsopijajärjestöjen kanssa vielä kesken. Näiden neuvottelujen lopputuloksella voi olla vaikutusta ensihoitohenkilöstön viikkotyöaikaan. Viikkotyöajan väheneminen aiheuttaa toiminnallista muutosta kenttäjohtoyksikön toimintaan, mutta palvelutasopäätös toteutuu tässäkin tapauksessa esityksen mukaisena.

 

Liite A248, Ensihoidon palvelutasopäätös 2023-2026

 

Päätösesitys Aluehallitus
1. päättää hyväksyä liitteenä olevan ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen 2023-2026
2. merkitsee tiedoksi ensihoitopalvelun työaikaa koskevan neuvottelutilanteen.

 

Päätös Päätösesityksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin.