Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 244


 

Vaativan tuen asiantuntijaryhmän nimeäminen

 

KPHVAHAL 19.12.2022 § 244  

253/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

 

Hallitus on antanut 24.11.2022 eduskunnalle esityksen (HE 312/2022) erityishuoltolain muuttamiseksi. Valmistelu aloitettiin, kun selvisi, että eduskunta ei ehdi käsitellä vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä (HE 191/2022) siten, että uusi vammaispalvelulaki ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) muutokset voisivat tulla voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa.

 

Sote-uudistuksen johdosta erityishuoltopiirit purkautuvat eikä jatkossa ole aiemmin päätöksiä tehnyttä erityishuollon johtoryhmää. Erityishuollon järjestämiseksi hyvinvointialueilla on oltava vastaava ryhmä. Vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevassa esityksessä on ehdotettu, että jatkossa hyvinvointialueilla olisi vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä ja päätöksiä tekevä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä. Lain muuttaminen vastaamaan tältä osin vammaispalvelulainsäädännön uudistuksessa ehdotettua ja selkeyttää tilannetta väliaikana.

 

Hallituksen esityksessä todetaan mm. seuraavaa: Päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän jäseninä on vähintään kolme hyvinvointialueen viranhaltijaa siten, että asiantuntijaryhmässä on edustettuna lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus. Päätöksiä tekevä moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä päättää erityishuollon antamisesta ja lopettamisesta sekä tahdosta riippumattomasta erityishuollosta. Erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän tai sen määräämissä rajoissa toimintayksikön vastaavan johtajan tulee hyväksyä erityishuolto-ohjelma jokaista erityishuollon tarpeessa olevaa henkilöä varten.

 

Päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän nimeämisestä vastaa hyvinvointialueen aluehallitus.

 

Päätösesitys Aluehallitus nimeää Keski-Pohjanmaan vaativan moniammatillisen asiantuntijaryhmän jäseniksi seuraavat kuntayhtymän viranhaltijat:

Vammaisten asumispalvelut ja päiväaikaisentoiminnan palvelualuejohtaja
Kehitysvammapoliklinikan ja vammaispalveluiden sosiaalityön palvelualuejohtaja 
Ostopalvelu- ja valvontapäällikkö
Asumispalvelujen ja päiväaikaisentoiminnan koordinaattori    Vammaispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä 
Kehityspoliklinikan vastuualuejohtaja / sosiaalityöntekijä  Kehityspoliklinikan ylilääkäri 
Kehityspoliklinikan psykologi 
Vammaispalveluiden johdon sihteeri

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.