Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 11


 

Ryhmäavustukset vuodelle 2023 ja vuoden 2022 ryhmäavustuksia koskeva selvitys

 

KPHVAHAL 16.01.2023 § 11  

104/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Hyvinvointialuelain 27 § 2 momentin mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.

 

Aluevaltuusto on 24.10.2022 päättänyt hyväksyä ryhmäavustusten perusteet valtuustokaudelle 2022-2025 (oheismateriaalina). Aluehallitus voi antaa tukeen liittyviä tarkempia määräyksiä. Ryhmäavustus myönnetään talousarvion määrärahan puitteissa.

 

Ryhmäavustukset vuodelle 2023

 

Käyttösuunnitelmassa ryhmäavustuksia varten on varattu 200 500 suuruinen määräraha.

 

Aluevaltuuston ryhmiä edustava puheenjohtajistoryhmä on valmistellut esityksen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella jaettavan ryhmäavustuksen jakoperusteeksi. Esitys oli aluevaltuuston käytettävissä sen päättäessä ryhmäavustuksen jakamisen perusteista 24.10.2022. Vuodeksi 2023 ryhmätuen määräksi esitetään enintään 2.500 euroa per valtuutettu sekä ryhmäkohtaista pohjarajaa, joka on seuraavanlainen;

 

Ryhmän suuruus  Pohjaraha

1-5 valtuutettua  5 000 €

6-10 valtuutettu  6 000 €

11-15 valtuutettua  7 000 €

16-20 valtuutettua  8 000 €

21-24 valtuutettua  9 000 €

25-30 valtuutettua  10 000 €

 

Ryhmäavustushakemukset tulee osoittaa aluehallitukselle, osoitteeseen kirjaamo(at)soite.fi 03.02.2023 mennessä (hakuaikaa jatkettu).

 

Ryhmäavustusta haetaan lomakkeella (oheismateriaalina), jonka lisäksi edellytään käyttösuunnitelma, johon ryhmäavustushakemus perustuu. Ryhmäavustushakemukseen voidaan sisällyttää vain aluevaltuuston ohjeistuksessa määrittelemiä kustannuseriä. 

 

Ryhmäavustuksia koskeva selvitys vuodelta 2022

Valtuustoryhmien tulee jättää aluehallitukselle vuoden 2022 ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset tuen käytöstä 31.1.2023 mennessä. Selvitykset osoitetaan aluehallitukselle, osoitteella kirjaamo(at)soite.fi. Selvityksen antamisessa käytetään Valtiontalouden tarkastusviraston piirijärjestöille laaditusta ilmoituslomakkeesta sovellettua versiota (Aluevaltuustoryuhmätuki, vuosiselvityslomake, oheismateriaalina), johon tulee sisällyttää tiivis toimintakertomus erityisesti ryhmäavustuksen käytöstä.

 

Mikäli tuen saaja ei anna määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tukea on käytetty vastoin tuen käyttötarkoitusta, tuki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin. Tuen takaisinperinnästä päättää aluehallitus. 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. käynnistää ryhmäavustusten hakuprosessin vuodelle 2023, joita koskevat hakemukset tulee jättää aluehallitukselle 3.2.2023 mennessä
2. pyytää vuoden 2022 ryhmäavustuksia koskevat selvitykset 31.1.2023 mennessä

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-2. päätösesityksen mukaisesti.