Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 5 

Talousarvion käyttösuunnitelma 2023

 

KPHVAHAL 12.12.2022 § 227 

 

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Aluevaltuusto on 14.11.2022 pitämässään kokouksessa hyväksynyt 1.1.2023 aloittavan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025. Suunnitelma koostuu sitovasta osasta (keskeiset toimintalinjaukset, strategiset tavoitteet, toiminnan painopistealueet, tulosaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma) ja informatiivisesta osasta (talousarvion perustelut). Aluehallituksen tehtävänä on päättää toiminta-ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeesta KPHVAHAL 12.12.2022 §228 ja käyttösuunnitelmasta (KPHVAHAL 12.12.2022 §227). Nämä konkretisoivat toiminta-ja taloussuunnitelmaa.

 

Talousarvion käyttösuunnitelmalla kohdistetaan toiminta-ja

taloussuunnitelman 2023 - 2025 vuotta 2023 koskevat

Hyvinvointialue yhteensä - rahavirrat (ulkoiset tuotot 79,6 M€ ja

valtion rahoitus 291,2M € sekä ulkoiset kulut 370,6 M€)

vastuualuekohtaisiksi käyttösuunnitelmiksi.

 

Aluevaltuuston 14.11.2022 hyväksymän toiminta-ja

taloussuunnitelman 2023 - 2025 jälkeen olemme saaneet tiedon

valtion rahoituksen tarkentuneesta laskennasta. Laskenta osoittaa

hyvinvointialueellemme noin 151 t euron lisäystä valtion

rahoitukseen.Olemme lisänneet tämän summan vastuualueiden

käyttösuunnitelmiin niiden koon mukaisisissa suhteissa.

 

Käyttösuunnitelma esitetään Aluehallituksen hyväksymäksi edellytyksellä, että toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2025 saa lainvoiman.

 

Liite A § 227 Talousarvion käyttösuunnitelma

 

Päätösesitys  Aluehallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman 2023.  

 

Päätös Aluehallitus hyväksyi talousarvion käyttösuunnitelman 2023 muilta osin, paitsi pelastuksen osalta.

 

 Talousjohtaja Heilnä Saarela esitteli asiaa kokouksen alussa.

 

KPHVAHAL 16.01.2023 § 5  

56/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija talousjohtaja Helinä Saarela

 

Pelastustoimen talousarvioon 2023 esitettiin 408.000 euron suuruista summaa käytettäväksi sivutoimisen henkilöstön varallaolokorvauksiin. Aluevaltuusto päätti 14.11.2022 kokouksessaan, että varallaolokorvauksiin on kohdennettava 170.000 € talousarviossa esitttyä enemmän. Samaisessa Aluevaltuuston kokouksessa linjattiin, että em. 170.000 € tulee löytää säästönä muista Pelastustoimen kulueristä. Tällä varmistetaan, että Pelastustoimeen kohdennettu talousarvion ulkoisten kulujen kokonaissumma noin 8,5 M€, ei kasva.

 

Talousarviokäsittelyn jälkeen Aluehallitus on 12.12.2022 pitämässään kokouksessa hyväksynyt talousarvion 2023 pohjalta laaditut käyttösuunnitelmat hyvinvointiaulueen eri vastuualueille. Pelastustoimen osalta Aluehallitus kuitenkin palautti käyttösuunnitelman jatkovalmisteluun, jotta Aluevaltuuston linjaus varallaolokorvauksesta +170.000 € muita kulueriä karsien, toteutuu.

 

Alla kuvaamme muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna siten, että saavutetaan 170.0000 euron säästö kohdentaen se varallaolokorvaukseen.

 

 

Liite A § 5, Pelastustoimea koskeva talousarvion käyttösuunnitelma v 2023

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy Pelastustoimea koskevan talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 Merk. tied. talousjohtaja Helinä Saareli esitteli asian kokouksen alussa.