Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 8


 

Valtuustoaloite- Koronatestiin pääsyyn helpottaminen maakunnissa asuville

 

KPHVAHAL 16.01.2023 § 8  

2/00.03.01/2022  

 

 

Valmistelija Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi

 

Hallintosäännön 140 § mukaan valtuutettu voi jättää aluevaltuustossa aloitteita seuraavan säännön mukaisesti:

 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

 

Aloite on, sitä enempää käsittelemättä, lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.

 

Aluehallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

VKK:n aluevaltuustoryhmä jätti aluevaltuuston kokouksessa 14.11.2022 valuustoaloitteen, aloite oheisaineistona.

 

Väliaikainen lakimuutos tartuntatautipäivärahan osalta oli voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Tämän jälkeen tartuntatautipäivärahaa ei enää makseta ilman virallista eristys-/karanteenipäätöstä.

 

Nykyisessä koronatilanteessa tartuntatautiviranomaisen määräämä eristys/karanteeni ei ole enää perusteltu taudin leviämisen estämiseksi muissa kuin tietyissä poikkeustilanteissa (esim. hoitolaitosepidemia, jota ei muilla toimin saada kuriin). Myöskään THL:n koronaohjeet eivät enää kotihoitoisessa koronassa suosita muuta kuin vapaaehtoista kodin ulkopuolisten kontaktien välttämistä.

 

Näin ollen vuoden 2023 alusta tartuntatautipäivärahan myöntäminen palaa aiempaan käytäntöön ja  virallista testausta ei tarvita sairausloman takia.THL:n ohjeiden mukaisesti korona vertautuu muishin flunssatauteihin. Tämän vuoden alussa Soiten näytteenottopisteissä koronanäytteenottoa tehdään vain lääketieteellisin perustein ja tämä toiminta jatkuu entisellään Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa.

 

 

 

Koska väliaikainen lakimuutos tartuntatautipäivärahan osalta ei ole enää voimassa, aloitteen esittämää testauksen laajentamista ei tarvita.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi VKK:n valtuustoryhmän jättämän valtuustoaloitteen;
2. merkitä tiedoksi annettavan vastauksen valtuustoaloitteeseen;
3. saattaa vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle;
4. että aloite katsotaan tällä päätöksellä loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Aluehallitus päätti kohdat 1.-4. päätösesityksen mukaisesti.