Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 21


Liite A § 21_Eriävä mielipide

 

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi

 

KPHVAHAL 16.01.2023 § 6 

 

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulee nimetä edustajat omis-tamiensa yhtiöiden sekä mahdollisten muiden yhteistyöelinten ko-kouksiin valtuustokaudelle. Lisäksi tulee nimettäväksi ehdokkaat edustajiksi hallituksiin siltä osin kuin hyvinvointialueella on tiedossa oleva oikeus hallituspaikkaan ja aluehallitus näkee tarpeelliseksi tehdä ehdotuksen hallituksen jäsenyydestä yhtiö- tai vastaavassa kokouksessa edustavalle hyvinvointialueen edustajalle osana omistajaohjausta. Hyvinvointialuejohtajalla olisi esityksen mukaan valtuutus edustaa hyvinvointialuetta muissa kuin tässä pykälässä tai myöhemmin aluehallituksessa päätettävissä edustuksellisuutta edellyttävissä kokouksissa.

 

Laki hyvinvointialueesta 63 §:n (611/2021) mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin. Aikataulusyistä tai yhtiön toimialasta riippuen voi syntyä tarve nimittää hyvinvointialueen edustaja kokoukseen edustamaan organisaatiota ilman aluehallituksen kokoontumista. Näitä tilanteita varten aluehallitus voi valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan edustamaan aluehallitusta tai valtuuttaa hyvinvointialuejohtaja nimeämään edustaja kokoukseen.

 

Yhtymäkokouksiin nimetään edustajat kuhunkin kokoukseen erikseen valtuustokauden ajan. Asiantuntemuksen ja perehtyneisyyden varmistamiseksi olisi perusteltua ensisijaisesti nimetä kunkin yhtiön tai organisaation yhtiökokouksiin samat henkilöt kausittain.

 

Valmistelussa tehty esitys aluehallitukselle:

 

Keski-Pohjanmaan liitto, Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsen

-          Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö varsinainen jäsen ja Eija Kellokoski-Kari, muutosjohtaja varajäsen

 

Medieco Oy

Yhtiökokous:

-          aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-          Maria Isokoski, koulutuspäällikkö

 

KokkoPesu Oy

Yhtiökokous:

-          aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-          Helinä Saarela, talousjohtaja

-          luottamushenkilöedustaja

 

Työplus Kunta Oy / Työplus Oy

Yhtiökokous:

-          aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-          aluehallitus nimeää  

 

NordLab hyvinvointiyhtymä 

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 4 § 2 mom. mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

 

Yhtymäkokous:

-          aluehallitus nimeää kokousedustajat yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

 

tiedoksi:

-          jäsen Mauri Lahti, sekä varajäsenenä Kristiina Teerikangas,

-          jäsen Asko Syrjälä, sekä varajäsenenä Sari Innanen,

-          jäsen Mauri Salo, sekä varajäsenenä Margita Lukkarinen (nimetty aluehallituksessa 10.10.2022)

 

Hallitus (yhtymäkokous nimennyt 21.10.22):

-          hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi varsinainen jäsen, Tuula Rajaniemi, varajäsen

 

 

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja Tervia Osaajat oy

Osuuskunnan Hallintoneuvosto:

-          aluehallitus nimeää edustajat (2) ja heille henkilökohtaiset vara-jäsenet

 

 Osuuskunnan kokous (osuuskuntakokous):

-          aluehallitus nimeää edustajan (1) ja hänelle tarvittaessa varaedustajan

-          Osuuskunnan ylimääräinen kokous 23.1.2023 klo 12:

Varsinainen ja varaedustaja nimetään.

 

Tervia Osaajat Oy:n yhtiökokous:

-          aluehallitus nimeää edustajan (1) ja tarvittaessa varaedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

-          Ylimääräinen yhtiökokous 23.1.2023 klo 13:

Varsinainen ja varaedustaja nimetään.

 

 

Hallitukset Osuuskunta sekä Tervia Osaajat Oy (ehdotuksena aluehallitukselta):

-          hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, varsinainen jäsen sekä johtajaylilääkäri Katja Virta, varajäsen

 

Osuuskunta Keskikaista

Osuuskuntakokous:

-          Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-          Mika Kivelä, Tietohallintojohtaja varsinainen jäsen

-          Helinä Saarela, Talousjohtaja varajäsen

 

Monetra Oulu Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

Neuvottelukunta:

-          Helinä Saarela, talousjohtaja

 

Istekki Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

Una Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

2M-It Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

SOTEVirtuaalikirjasto Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksen Johtajaylilääkäri tai hänen valtuuttamansa viranhaltija

 

Esko Systems Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

Kuntien Tiera

-          Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

 DigiFinland Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

 Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

-          Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

-          hallitus (6 jäsentä, joista 1 YTA-alueelta): ei paikkaa Soitelta

 

 Sansia Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

 Sarastia Oy

-          Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

 

Valtakunnalliset toimielimet, joissa hyvinvointialueiden jaetut edustukset:

 

Hyvinvointialueilta kutsutaan erilaisiin valtakunnallisiin ryhmiin, valtakunnallisten alan yhtiöiden hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin edustajia. Tyypillistä näille on, että esim yhteisomisteisessa yhtiössä on rajattu määrä hallituspaikkoja, jotka jaetaan eri hyvinvointialueille erilaisten neuvottelujen tuloksena. Usein pohjana on yhteinen edustajuus yhteistoiminta-alueilta. Neuvottelut jaettavista paikoista käydään näissä tilanteissa ensisijassa yhteistoiminta-alueen sisällä hyvinvointialuejohtajien tai puheenjohtajien kesken sekä toisaalta valtakunnallisesti hyvinvointialuejohtajien kesken. Kyseessä on oleellinen edunvalvontatehtävä.

 

Lähtökohtana on, että yhteistoiminta-alueen sisällä tai valtakunnallisesti käytävissä neuvotteluissa pyritään valvomaan ensisijassa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja toisaalta pohjoisen yhteistoiminta-alueen etua.

 

Hallintosäännön (§ 32) mukaan hyvinvointialuejohtaja

-          käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta

-          edustaa hyvinvointialuetta yhteistoiminta-alueella sekä hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa sekä käyttää puhevaltaa hyvinvontialueen puolesta 

 

 

Tässä vaiheessa tunnistettuja edellä kuvattuja jaettuja edustajatehtäviä ovat mm:

 

-          Hyvinvointialueiden edustus Kevan hallinnossa

  • Hyvinvointialueiden edustus tulossa Kevan hallintoon. Ensimmäisen uudella tavalla valittujen valvuutettujen on tarkoitus aloittaa vuonna 2025 kun nykyinen toimikausi päättyy. Kevan 30 valvuutetuista 20 valitaan Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteisestä ehdotuksesta. 6 hallituspaikkaa Kevan 11 jäsenisessä hallituksessa valitaan Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteisestä esityksestä. TIEDOKSI

 

-          Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n hyvinvontialuejaostoon

  • hallituksessa 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista 1 valtionvarainministeriöstä
  • keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevia työnantajaa edustavia henkilöitä; huomioitava poliittiset voimasuhteet ja muut tasapuolisuusnäkökohdat sekä tasa-arvosäännöt 2022 TIEDOKSI

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. keskustella edustajien nimeämisen periaatteista ja työnjaosta luottamushenkilöedustuksen ja viranhaltijaedustuksen osalta 
2. nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle kuitenkin siten, että yhtiökokousedustajat nimetään kunkin yhtiökokouskutsun osalta erikseen
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään tarvittavat yhtiökokousedustajat tässä päätöksessä sovituin periaattein, mikäli yhtiökokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokouksen aikataulutus ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa. 
4. todeta linjauksena, että asiantuntemuksen ja perehtyneisyyden varmistamiseksi kunkin yhtiön tai organisaation yhtiökokouksiin nimetään ensisijaisesti samat henkilöt kausittain sekä
5. valtuuttaa muilta osin hyvinvointialuejohtajan edustamaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta aluehallituksen puolesta hallintosäännön § 32 mukaisella tavalla.

 

Päätös Hyvinvointialuejohtaja muutti päätösesityskohdan 2 osalta.

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti kohdat 1, 3, 4 ja 5. Kohdan 2 osalta nimettiin edustajat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja Tervia Osaajat Oy ja muilta osin asia tuodaan ryhmäpuheenjohtajavalmistelun jälkeen aluehallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja Tervia Osaajat oy

Osuuskunnan Hallintoneuvosto: 
aluehallitus nimesi edustajat (2) sekä henkilökohtaiset varajäsenet:
Sari Innanen, henkilökohtainen varajäsen Asko Syrjälä
Tomi Kivelä, henkilökohtainen varajäsen Timo Sillanpää

Osuuskunnan kokous (osuuskuntakokous):
aluehallitus nimesi edustajan (1) ja hänelle varaedustajan:
Asko Syrjälä, varaedustaja Anna Nurmi-Lehto
Osuuskunnan ylimääräinen kokous 23.1.2023 klo 12.

Tervia Osaajat Oy:n yhtiökokous:  aluehallitus nimesi edustajan (1) ja varaedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen:
Asko Syrjälä, varaedustaja Anna Nurmi-Lehto
Ylimääräinen yhtiökokous 23.1.2023 klo 13.

 

 

 

 

 Merk. tied. pidettiin tauko klo 9:59-10:05.

 

KPHVAHAL 30.01.2023 § 21  

118/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja

 

Asia on ollut valmisteltavana ryhmäpuheenjohtajaryhmässä, minkä esitys tuodaan aluehallitukselle pohjaesityksenä.

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää nimetä puuttuvat hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle kuitenkin siten, että yhtiökokousedustajat nimetään kunkin yhtiökokouskutsun osalta erikseen aiemmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

 

Päätös

Jäsen Tomi Kivelä esitti Mauri Saloa KokkoPesu Oy:n hallituksen luottamushenkilöedustajaksi.
Jäsen Kristiina Teerikangas esitti Margita Lukkarista KokkoPesu Oy:n hallituksen luottamushenkilöedustajaksi.
Suoritettiin vaali, joka toteutettiin nimenhuutoäänestyksellä.
Nimenhuutoäänestyksessä: Margita Lukkarinen:8 ääntä (jäsenet: Innanen, Alpia, Teerikangas, Kanniainen, Lukkarinen, Nurmi-Lehto, Pajunpää, Urpilainen) ja Mauri Salo: 3 ääntä (jäsenet:Kivelä, Rautiola, Salo).
Vaalin perusteella aluehallituksen päätökseksi KokkoPesu Oy:n hallituksen luottamushenkilöedustajaksi tuli jäsen Kristiina Teerikankaan esityksen mukaisesti Margita Lukkarinen.

Jäsen Tomi Kivelä jätti eriävän mielipiteen KokkoPesu Oy:n hallituksen luottamushenkilöedustajan valinnasta. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

Aluehallitus päätti nimetä puuttuvat hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle kuitenkin siten, että yhtiökokousedustajat nimetään kunkin yhtiökokouskutsun osalta erikseen aiemmin hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

Keski-Pohjanmaan liitto, Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsen
-Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö varsinainen jäsen ja Eija Kellokoski-Kari, muutosjohtaja varajäsen 

Medieco Oy
Yhtiökokous:
-aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen 
-Periaatteena, että viranhaltija nimetään: Piia Kurikkala, johtajaylihoitaja

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):
-Maria Isokoski, koulutuspäällikkö 

KokkoPesu Oy
Yhtiökokous:
-aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen
-Periaatteena, että viranhaltija nimetään: Piia Kurikkala, johtajaylihoitaja

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):
-Helinä Saarela, talousjohtaja 
-luottamushenkilöedustaja Margita Lukkarinen

Työplus Kunta Oy / Työplus Oy
Yhtiökokous:
-aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen 
-Periaatteena, että viranhaltija nimetään: Minna Korkiakoski-Västi, hyvinvointialuejohtaja

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):
-aluehallitus nimeää Arto Alpian

NordLab hyvinvointiyhtymä  
Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 4 § 2 mom. mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.  

Yhtymäkokous: 
-aluehallitus nimeää kokousedustajat yhtiökokouskutsun perusteella erikseen   

tiedoksi: 
-jäsen Mauri Lahti, sekä varajäsenenä Kristiina Teerikangas, 
-jäsen Asko Syrjälä, sekä varajäsenenä Sari Innanen, 
-jäsen Mauri Salo, sekä varajäsenenä Margita Lukkarinen (nimetty aluehallituksessa 10.10.2022) 

Hallitus (yhtymäkokous nimennyt 21.10.22):
-hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi varsinainen jäsen, Tuula Rajaniemi, varajäsen  

Yhtymäkokous 26.4.2023 klo 10:00.

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja Tervia Osaajat oy
Osuuskunnan Hallintoneuvosto: 
aluehallitus nimesi edustajat (2) sekä henkilökohtaiset varajäsenet: Asko Syrjälä, henkilökohtainen varajäsen Sari Innanen
Tomi Kivelä, henkilökohtainen varajäsen Timo Sillanpää

Osuuskunnan kokous (osuuskuntakokous):
aluehallitus nimesi edustajan (1) ja hänelle varaedustajan:
Asko Syrjälä, varaedustaja Anna Nurmi-Lehto

Tervia Osaajat Oy:n yhtiökokous: 
aluehallitus nimesi edustajan (1) ja varaedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen:
Asko Syrjälä, varaedustaja Anna Nurmi-Lehto

Hallitukset Osuuskunta sekä Tervia Osaajat Oy (ehdotuksena aluehallitukselta):
-hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, varsinainen jäsen sekä johtajaylilääkäri Katja Virta, varajäsen  

Osuuskunta Keskikaista
Osuuskuntakokous:
-Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja 

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):
-Mika Kivelä, Tietohallintojohtaja varsinainen jäsen
-Helinä Saarela, Talousjohtaja varajäsen 

Monetra Oulu Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja  

-Neuvottelukunta:  Helinä Saarela, talousjohtaja

Istekki Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja  

Una Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja  

2M-It Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja  

SOTEVirtuaalikirjasto Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksen Johtajaylilääkäri tai hänen valtuuttamansa viranhaltija  

Esko Systems Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja  

Kuntien Tiera
-Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja                

DigiFinland Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja                

Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus -Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja 

-hallitus (6 jäsentä, joista 1 YTA-alueelta): ei paikkaa Soitelta                
Sansia Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja                

Sarastia Oy
-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merk. tied. johtajaylilääkäri Katja Virta poistui kokouksesta klo 11:33.

 

 Pidettiin tauko 11:34-11:40.