Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 35 

Selvitykset ryhmäavustuksista vuodelta 2022

 

KPHVAHAL 13.02.2023 § 35  

104/00.02.18/2022  

 

 

Valmistelija Vs. hallintolakimies Viivi Haanpää, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Ryhmäavustuksia koskeva selvitys vuodelta 2022

 

Aluehallitus päätti 16.1.2023 § 11, että valtuustoryhmien tulee jättää aluehallitukselle vuoden 2022 ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset 31.1.2023 mennessä. Selvitykset osoitettiin aluehallitukselle, osoitteella kirjaamo(at)soite.fi. Selvityksen antamisessa käytettiin Valtiontalouden tarkastusviraston piirijärjestöille laaditusta ilmoituslomakkeesta sovellettua versiota (Aluevaltuustoryhmätuki, vuosiselvityslomake, oheismateriaalina), johon tuli sisällyttää tiivis toimintakertomus erityisesti ryhmäavustuksen käytöstä.

 

Mikäli tuen saaja ei anna määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä tai tukea on käytetty vastoin tuen käyttötarkoitusta, tuki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin. Tuen takaisinperinnästä päättää aluehallitus. 

 

Ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset ovat jättäneet määräaikaan mennessä seuraavat valtuustoryhmät:

-          Keskustan Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä

-          Sosiaalidemokraattien aluevaltuustoryhmä

-          Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä

-          Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmä

-          Vihreä aluevaltuustoryhmä

-          Aluevaltuustoryhmä Valta kuuluu kansalle

-          Vasemmiston aluevaltuustoryhmä

-          Svenska folkpartiet i Mellersta Österbotten fullmäktigegrupp

 

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä täydensi selvitystään 7.2.2023.

 

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä toimitti ryhmäavustusten käyttöä koskevan kirjallisen selvityksensä määräajan jälkeen 3.2.2023. Selvitys otetaan huomioon päätöksenteossa, koska selvitys toimitettiin ennen asian valmistelun päättämistä.

  

Oheisaineisto:

  1. Ryhmäavustuksia koskevat selvitykset vuodelta 2022
  2. Yhteenveto avustusten käytöstä
  3. Aluevaltuuston hyväksymät ryhmäavustusten myöntämisperiaatteet valtuustokaudelle 2022-2025 liitteineen

 

 

Päätösesitys Aluehallitus päättää
1. käsitellä ryhmäavustusten käyttöä koskevat kirjalliset selvitykset sekä päättää hyväksyä selvitykset aluevaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti;
2. pyytää aluevaltuustoryhmiä palauttamaan avustuksen siltä osin kuin hyväksyttävät kustannukset alittavat myönnetyn avustussumman.

 

Päätös Aluehallitus päätti hyväksyä kohdat 1-2, päätöksen liitteenä olevan yhteenvedon mukaisesti.