Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 61


 

Päivitetty hanke- ja taloussuunnitelma/ Keski-Pohjanmaan kasvu RRF- kehittämishanke

 

KPHVAHAL 06.03.2023 § 61  

631/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari, kehittämiskoordinaattori Tuija Tuorila

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on sitoutunut 26.9.2022/§ 130 toteuttamaan Keski-Pohjanmaan Kestävä kasvu -RRF-kehittämishanketta. Hankkeelle haettiin valtionavustusta 8 380 270 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt 8.12.2022 hankkeelle (VN/27154/2022) valtionavustusta Suomen Kestävän kasvun -ohjelmasta 6 636 000 euroa. Eli, hanke on saanut valtionavustusta noin 1 744 000 euroa vähemmän kuin sille haettiin. Hankesuunnitelma ja hankkeen taloussuunnitelma tulee sopeuttaa myönnetyn avustuksen määrään. Hankekokonaisuus koostuu eri osioista, joille on kiintiöity oma avustusosuutensa. 

 

Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi (pilari 3) IPS (Individual placement and support) haettiin valtionavustusta 400 000 euroa IPS-Sijoita ja valmenna kehittämishankkeen laajentamiseksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Avustusta saatiin kuitenkin vain 319 000 euroa. IPS-toimintamallin keinoin tuetaan mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien työmarkkinoille pääsyä, paluuta ja siellä pysymistä. IPS-työhönvalmennus toteutuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella osana mielenterveyspalvelujen avohoitoa.

 

Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- ja potilasryhmien hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi ja hoitoon ja palvelun piiriin pääsyn parantamiseksi (pilari 4, investointi 1) haettiin valtionavustusta 3 798 000 euroa. Rahoitusta saatiin yhteensä 3 797 000 euroa, eli lähes se, mitä anottiin. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on priorisoitu heikossa ja haavoittuvassa asemassa oleviksi, joiden tilannetta edistetään valtionavustuksella, ikääntyneet, perhekeskuspalvelujen asiakkaana olevat lapset, nuoret ja heidän vanhempansa, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä monipalveluasiakkaat eli asiakkaat, joilla on samanaikaisesti käynnissä useita sosiaali- ja terveyspalveluja.

 

Ennaltaehkäisyn ja ongelmien varhaisen tunnistamisen edistämiseksi (pilari 4, investointi 2) anottiin valtionavustusta 1 190 000 euroa ja sitä myönnettiin 1 071 euroa. Kaikki suunnitellut toimenpiteet pystytään toteuttamaan, vaikka avustuksen määrä on haettua pienempi.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevan tietopohjan ja vaikuttavuusperusteisen ohjauksen (pilari 4, investointi 3) vahvistamiseksi haettiin rahoitusta 1 101 000 euroa, mutta sitä saatiin vain 317 000 euroa. Avustusta sai vain toinen vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla johtamisen kehittämisen kohteista eli TKIO-toimintamallin käyttöönotto ja Soite-akatemian käynnistämiseen. Sen sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisvalmennus ja rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin voidaan avustuksen turvin toteuttaa supistetusti.

 

Hoitotakuuta edistävien palvelumuotoiltujen digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoon (pilari 4, investointi 4) haettiin valtionavustus1 881 270 euroa, mutta saatiin sitä vain 1 132 000 euroa. Hankesuunnitelmaan on jouduttu toteutusta supistamaan ja karsimaan, mutta kaikki suunnitellut keskeisimmät toimenpiteet pystytään toteuttamaan.

 

STM ilmoitti 16.1.2023, että valtionavustuksen käyttö on kiintiöity ja jaksotettu valtion talousarvion eri vuosille. Jos avustusta ei käytetä tiettynä jaksona 100 %:sti, käyttämättä jäänyt avustusosuus menetetään. Tämä tuo haasteita kehittämishankkeen toteuttamiseen, sillä esimerkiksi hankehenkilöstö oli pääosin rekrytoitu jo tammikuun alusta. Valtionavustuksen käyttö osassa investoinneista on toteutettava etupainotteisesti ja osassa takapainotteisesti. Hankekoordinaatiossa on suunniteltu hankkeen kulujen toteutumista tämän vuoksi tarkasti, jotta suunnitellut toimenpiteet voidaan toteuttaa, eikä avustusta jäisi käyttämättä.

 

Oheisaineistona talousarvio ja päivitetty hankesuunnitelma.

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan Kestävän kasvu - RRF -hankkeen päivitetyn hanke- ja taloussuunnitelman.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

 Merk. tied. muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari esitteli asian kokouksen alussa.