Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 64


 

Vakuutuskausien 1987 - 2020 potilasvakuutusmaksuihin liittyvä laina

 

KPHVAHAL 06.03.2023 § 64  

931/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

 

Potilasvakuutuskeskus on lähettänyt va­kuu­tus­kau­sien 1987-2020 potilasvakuutusmaksuja koskevan vel­ka­kir­jan allekirjoitettavaksi.

 

Laina käsittää potilasvakuutussopimuksen mukaisen 31.12.2022 maksamatta ole­van vakuutusmaksun. Sillä katetaan lainanantajan po­ti­las­va­kuu­tuk­ses­ta vakuutuksenottajakohtaisella täysomavastuuperiaatteella kor­vat­ta­vis­ta vuosina 1987-2020 sattuneista vahingoista 31.12.2022 jäl­keen maksettavat korvaukset jakojärjestelmäkorvauksia lukuun ot­ta­mat­ta. Jakojärjestelmään sisällytettäviä eriä ovat mm. in­dek­si­ko­ro­tuk­set. Vastuuvelan vaihtelusta johtuen lainan määrä tarkistetaan vuo­sit­tain.

 

Velkakirjan mukainen lainan määrä on nyt 3 903 381 € (viime vuonna 5 897 411 €). Kuntayhtymän ai­kai­sem­pi potilasvakuutuslainan velkakirja nollautuu esillä olevan vel­ka­kir­jan tultua allekirjoitetuksi.

 

Liite A64, Velkakirja Potilasvakuutuskeskus

 

Päätösesitys Aluehallitus hyväksyy liitteen mukaisen velkakirjan, edellyttäen, että aikaisempi velkakirja mitätöidään.

 

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.