Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 7


 

Palvelutasopäätöksen valmistelu 2024-

 

KPHVATUP 14.03.2023 § 7  

761/00.02.05/2023  

 

 

Valmistelija Va. pelastusjohtaja Jouni Leppälä

 

 Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021 6 § mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta.

 Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutason määrittelyssä on otettava huomioon myös toiminta valmiuslain 1552/2011 3 §:n mukaisissa poikkeusoloissa ja niihin varautuminen. Lisäksi palvelutasosta päätettäessä on huomioitava myös valtioneuvoston vahvistamat pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet.

 Lain 613/2021 6 § 4 momentin mukaan Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista. Sisäministeriö on säätänyt edellä mainitun momentin nojalla asetuksen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä 21.12.2022.

 Asetuksen 2 § mukaan palvelutasopäätöksen tulee perustua ajantasaiseen riskianalyysiin ja siinä tulee huomioida laissa 613/2021 tarkoitettu aluehallintoviraston lausunto (6 § 3 mom.), ministeriöiden suositukset (10 § 5 mom.), hyvinvointialueen vuosittainen selvitys (13 § 2 mom.), aluehallintoviraston vuosittainen asiantuntija-arvio (14 § 1 mom.), sekä aluehallintoviraston antamat määräykset (18 § 2 mom.). Pelastustoimen palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Asetuksen mukaan hyvinvointialueen on laadittava pelastustoimen palvelutasopäätös 1.12.2023 mennessä. Päätöksen tulee olla voimassa määräajan.

 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 23 § mukaan turvallisuus- ja pelastuslautakunta valmistelee pelastustoimen palvelutasopäätöksen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen riskianalyysin laatiminen ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu on aloitettu. Palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä kuullaan myös pelastustoimen henkilöstöä, kuntia ja merkittävimpiä sidosryhmiä. Palvelutasopäätös pyritään tuomaan pelastuslautakuntaan kesäkuun 15. mennessä.

 Palvelutasopäätöksestä pyydetään lain velvoittama aluehallintoviraston lausunto syys-lokakuussa 2023.

 Palvelutasopäätös on tavoitteena hyväksyttää aluevaltuustossa marraskuun loppuun mennessä.

Päätösesitys Merkitään tiedoksi pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelun tilanne.

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.