Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 78


 

Hyvinvointialueen osallistuminen Heda (Hoitotarpeen ennakoinnin digitaaliset välineet) -hankkeeseen

 

KPHVAHAL 20.03.2023 § 78  

1121/00.02.01/2023  

 

 

Valmistelija Toimialuejohtaja Ritva Jämsä

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius hakee EAKR-rahoitteista "HEDA - Hoitotarpeen Ennakoinnin Digitaaliset Apuvälineet" -hanketta. Kolmivuotisen hankkeen kokonaiskustannukset ovat 549 155€. Hankkeen rahoituksesta 80 % on EU/valtion rahoitusta ja 11 % yliopiston omarahoitusta. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta haetaan 9 % rahoitusosuutta, joka on suuruudeltaan 49 424€ jakautuen vuosille 2023-2026 alla olevan rahoitussuunnitelman mukaisesti.

 

Kuvaus hankkeesta

 

HEDA - Hoitotarpeen Ennakoinnin Digitaaliset Apuvälineet -hankkeessa tuetaan muistisairaiden vanhusten kotona asumisen järjestämistä pitkäaikaisseurannan ja kotona tapahtuvan aktiviteetinseurannan mahdollistavien älykkäiden monitorointiratkaisujen ja tekoälyn avulla.

Hankkeen keskeiset tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

  1. edistää hoivan ja hoidon resurssien kohdentamista ja ikäihmisten tarpeiden ennakointia kehittämällä kotona asuvien muistisairaiden vanhusten pitkäaikaisseurannan mahdollistava älyverkko. Älyverkko tuottaa automaattisesti hoitohenkilökunnalle totuudenmukaista ja reaaliaikaista tietoa kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten tilasta ja heidän tilanteensa pitkän aikavälin kehittymisestä.
  2. kehittää tekoälyyn perustuvia aktiviteettien seurannan ratkaisuja. Esimerkiksi kotiaskareista suoriutumisen arviointi älyverkon avulla auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan ikäihmisen toimintakyvystä ja siten ennakoimaan hoitoa. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja myös mm. kaatumisen automaattiseen havainnointiin.
  3. lisätä hoitohenkilökunnan (ja organisaation) digitaalisia valmiuksia. Digitaaliset työkalut tulevat olemaan erottamaton osa hoiva- ja hoitotyötä tulevaisuudessa, ja tässä hankkeessa hoitohenkilökunta saa arvokasta kokemusta teknologioiden hyödyntämisestä.

Hankkeen konkreettisena tuloksena kehittyy teknologioihin perustuva monitorointijärjestelmä, joka tuottaa seurantadataa ikäihmisten elämäntilanteiden pitkäaikaisseurannan ja palvelutarvearviointien tueksi. Tuloksena syntyy myös datan hyödyntämisen edellyttämät käytänteet (mittarit, visualisoinnit, raportit jne.). Terveydenhuollon henkilökunnan kerryttämä tietotaito hyödyntää jatkossa hoitotyön digitalisaatiota laajasti. Henkilöstön digitaitojen vahvistuminen edesauttaa kaikkea hoivaorganisaatioissa tehtävää kehitystyötä.

 

Vuoden 2023 kulut katetaan, jos yliopistokeskus saa ko. hankerahoituksen toimialueelle määritellyn talousarvion raamissa ja otetaan huomioon laadittaessa talousarvioita vuosille 2024 -2026.

 

Rahoitussuunnitelma

 

 

 

 

 

Päätösesitys Aluehallitus merkitsee tiedoksi esittelyn HEDA- hankkeesta sekä päättää myöntää yliopistokeskus Chydeniuksen hyvinvointialueelta hakeman 9 %:n rahoitusosuuden hankkeelle.

 

Päätös Asiaa ei käsitelty kokouksessa.