Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kpshp-hva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keski-Pohjanmaan aluehallitus
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 80


 

Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta tai järjestäytymisestä

 

KPHVAHAL 05.09.2022 § 110 

 

 

 

Valmistelija Hallintolakimies Vilma Kiilunen, hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Hyvinvointialuelain 27§:n mukaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.

 

Hallintosäännön 102 §:n mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava aluevaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

 

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

 

Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden

valtuutettujen uudelle valtuustoryhmälleen antama nimi ei saa aiheuttaa sekaantumisvaaraa.

 

Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet.

 

Puheenjohtajalle on annettu ilmoitukset seuraavista muodostetuista valtuustoryhmistä:

 

Keskustan Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Timo Pärkkä

Varapuheenjohtaja: Pasi kanniainen

 

Sosiaalidemokraattinen aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Kristiina Teerikangas
Varapuheenjohtaja: Ulla-Riitta Harju

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Tomi Kivelä
Varapuheenjohtaja: Timo Sillanpää

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Pekka Kauppi

 1.varapuheenjohtaja: Helinä Marjamaa

 2.varapuheenjohtaja: Sakari Telimaa

 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kristillisdemokraattinen aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Hanna-Lea Ahlskog

Varapuheenjohtaja: Hannu Kippo

Vihreä aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Hanna Cygnel

Varapuheenjohtaja: Faisa Egge

Aluevaltuustoryhmä Valta kuuluu kansalle
Puheenjohtaja: Linda Hagström

 

Vasemmiston aluevaltuustoryhmä

Puheenjohtaja: Virpi Karhu

Varapuheenjohtaja: Kauko Niemi

 

Svenska folkpartiet i Mellersta Österbotten fullmäktigegrupp

Puheenjohtaja: Mats Brandt

Varapuheenjohtaja: Magnus Björkgren

Oheisaineistona valtuustoryhmien ilmoitukset.

 

 

Päätösesitys Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi aluevaltuuston puheenjohtajalle saapuneet ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta ja puheenjohtajista.

2. hyväksyy valtuustoryhmien nimet seuraavasti:

Keskustan Keski-Pohjanmaan aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Timo Pärkkä
Varapuheenjohtaja: Pasi kanniainen  

Sosiaalidemokraattinen aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Kristiina Teerikangas
Varapuheenjohtaja: Ulla-Riitta Harju

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Tomi Kivelä
Varapuheenjohtaja: Timo Sillanpää

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Pekka Kauppi
1.varapuheenjohtaja: Helinä Marjamaa
2.varapuheenjohtaja: Sakari Telimaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kristillisdemokraattinen aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Hanna-Lea Ahlskog
Varapuheenjohtaja: Hannu Kippo

Vihreä aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Hanna Cygnel
Varapuheenjohtaja: Faisa Egge

Aluevaltuustoryhmä Valta kuuluu kansalle
Puheenjohtaja: Linda Hagström

Vasemmiston aluevaltuustoryhmä
Puheenjohtaja: Virpi Karhu
Varapuheenjohtaja: Kauko Niemi

Svenska folkpartiet i Mellersta Österbotten fullmäktigegrupp
Puheenjohtaja: Mats Brandt
Varapuheenjohtaja: Magnus Björkgren

 

Päätös Esitys hyväksyttiin.

 

 

KPHVAHAL 20.03.2023 § 80  

57/00.02.17/2022  

 

 

Valmistelija Vs. hallintolakimies Viivi Haanpää ja hallintosihteeri Mia Lukkarila

 

Vihreiden aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtaja Faisa Egge on toimittanut kirjeen 20.2.2023 Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisesta 14.11.2022 alkaen.

 

Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana toimii 14.11.2022 alkaen Laura Sahlgren ja varapuheenjohtajana jatkaa Faisa Egge.

 

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Virpi Karhu on toimittanut kirjeen 14.3.2023 Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisesta 1.1.2023 alkaen.

 

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana toimii 1.1.2023 Kauko Niemi ja varapuheenjohtajana Virpi Karhu.

 

Oheisaineistona saapuneet ilmoitukset.

 

Päätösesitys Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

1. merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitukset;

2. merkitsee tiedoksi Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan vaihtumisen ilmoituksen mukaisesti 14.11.2022 alkaen; ja 

3. merkitsee tiedoksi Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaihtumisen ilmoituksen mukaisesti 1.1.2023 alkaen.

 

Päätös Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti kohdat 1.-3.